ZOkUk Poise, aber nur mit deiaer Prau Reise, cloch bedeck vorher genau, Dass die Vcrwandtschaft Dass die C-esellschaft i-.Ianchmal einc schone Peise stort.... Tii dacen. dat doorgewinterde diplomaten des avonds plech- ;-i- en in zalige onwetendheid hun glos heffen op het eeuwig durende welzijn van een staat, die den anderen morgen, 013_nun lichtelijk katterig ontwaken van de landkaart blijnt te 213a - jnr- :evaafdt in zulke dagen l:an men van politieke analphabeten, gSSlI Vdj .V3P 'U algemeen het GcnooCen hebben to aijn, met naders verr/achtoa dan dat si.j het als verschijnselen van rus in de kuropeesche politieke omstandigheden beschouwen, wanneer 00 do frontpagina's van hun ochtendbladen auto-ongelukken en inbraakjes voorkomen en terzelfder plaatse opschriften over ioer dan twee kolommen dagenlang ontbreken. 'in als De bilt ons dan ook nog te hulp komt en ons verrast nee wekenlang heuscholijk zomerweer, dan komen we langzamerhand wel weer in de rustige, optimistische stemming, weInede z0^sr vereischt. De rozen geuren, de nu an schijnt; er is pais en vr^e en afweergeschut-e zijn safe als de bank en we knagen vacan- ■f*t 0 *'10 (fOG'C OilS 1/O.tï Oit is do tijd* dat do reisbureau-directeurop z n siua:ce- liivst si in plaatjes on brochuretjes étaleert, zijn bergen met en sender sneeuv;, sijn bosscheu net dütke hooce booneh |n «jb spaarzaam bekleede 3trandnymphen. taarom ook niet. is immers emi redelijke kans, dat de mitrailleurnesten m aiemooie be> <-on voorloonig nog zeer vreedzame nestjes zullen zijn; dat het prikkeldraad in die prachtige bosschen voorloopig wel ten gerie ve van de touristen opgeruimd zal blijven en aat de strand- nymph uiet de spioaae ïs, de 0 in het verderf lofckendo sirene, waorvoor dergelijke domes krachtens hunne uitbundige schoon heden in duistere tijden zoo bij uitstem geschmt zijn, De velo artistieke platen met aller landen aancrenkelij ro lleden werken magnetisch öo den zomerschen mensch. nij staat voor de étalage van het reisbureau en laat de thermometer van zijn reiskoorts lus big opjagen. ''Zwitserland, zoo, zieic er ^iet kwaad uit, maar die plaat van javoye lijkt me toch nog bctex. ]n is dat nou kotiienburg? hm, ik prexereer Brugge. zoo reist hij. zoo genoeglijk,. zoo rustig, zoo goedkoop. Voor hem, die nog zoo ouderwetsch van de harde waarheid^ .wen V7erzv/eveu o*o clc vXgu[J31s vr.'i zijn. ciiGPOo.re illusiGo is reisbureau i»i dezen killen tijd de meestromantische instelling die er bestaat, een bron van onuitputtelijke vreugde, i.isscnien 'ent U dat wodicht van kins koens, van den man, die een misera bel baantje had, doch in zijn vrijen tijd scheepsmodellen maa*.- te oa"daaïnede ia Gedachten. de heelc uereld rondzwierf.Ba dan leidde voor zich oen leven, zoo interessant en avontuurlijk als Odyssus zelve en hij was gelukkig als een millionnair. "!Hii is altijd op reis en maakt geen enkele reizo mee.' kaar ze zijn zeldzaam, deze naicve zielen en daarom: voeg de daad bij de plaat en reis! Peis, maar bedenk, dat reizen een sacrale aangelegenheid is, die met liefde, met ovehleg en bij de rratie van een hoogere inspiratie moet geschieden. Daarbij is het duizendmaal mooier zelf te reizen, dan op de meer en_ meer gebruikelijke manier gereisd te wórden, msschien begrijpt U nij°beter, wanneer ik U zeg, dat een fietstocht over zorg- vuldig zólf on de kaart opgezochte Veluwo-paden meer werkelijke reisvreugde schenkt dan een lange rit in oen clubfauteuil zon der zorgen, geprepareerd en voor U gekauwd, zonder dat u er eenig ander actief aandeel in hebt gehad dan lir'1 invullen van Uw bonnetje voor reis no.397A. ba een zonsondergang, rustig m je eentje of idyllisch net z'n twwetjes aanschouwd aan een rietkant van de £nstelvecnsche Poel nietwaar i ars? gc^ moer natuurgenot dan hc-t nlpengluhen vanuit eentO-persoons clubcoach-met-radio in Interlaken, zelfs al is aat gloeien m den prijs inbegrepen. Versta mij v/el; ik wil het nut van zekere vier- en moer wielige monsters—met comfort niet ontkennen, maar zoolc^n^ u nog geen zestig bent en behoorlijk ter been, zoolang nog een fxefes kunt vGoy*fcfcx,£ppcn o± te voet Uu ru^jzxik /cifc kiXoüiGoGi*s

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 7