ssw^#S«Ê«a®SSsf re°eUlkht?t Uv, competentie behoede enVmifTet^f gras mfn of mee£ ^oor de vogten 6||Jta3R8SS?jft13&fftin«nep op zich - 7 - avonden, al. heer pleegt te sch:rijden naw een min M S en heeren" laat weer- 'e„ met stentorstem »jn hwrienMeangj» èén voet plat, de ander Klinken» Dan komt h bovenlijf overredend zwaaiend of na- drukkelij^schokkend^ zoo'vloeit de plechtige stroom van volzinnen uit zijn. monde ai "Piirp zin loont* zooals hij loopen moet. LuStledigeTomSten komen in S^ij be^ove^zoo'^vormkwestie zeer vonnelijk met den^voorzitter aan den een paar centimeter uit, deed ^^^^Jj zelfbevmst zijn speech, zwellen en dan, handje op d g, pprdxr een gezellige cause- die eigenlijk nooit ™s' He4n^e wltïen der offieieele rie, waarin alles geoorloofd W|s> van Shakespeare, Vondel rede indruischte. Hij mixte ons een heele hooge zondert enig gTmS£w*r SfS SETO b^f n^eAen andere greep in bet 'ij^v^ji^^^^^Sndeli'to be or not to be, da's loshouden is vasthouden, e n daarom..hi1 ooit verteld, Neet is waardergelijk ^nge^heeft^ij^noo maar kis hij 't zou vertellen, ik w nimmer opdroogende bron omdat het alles zoo lustig opborrelt uit een nimmei yu van spontaniteit en gemoedelijk^..^ aoodzonde beschouwen. Het moet zondl? voorbehoud jülst zijn, als een ve^urmingsacte. De op elke vergadering. ffprni-c+ en het was verstan- Dit nummer kon bezwaarlijk worden gemis Mn 1 an 2! dig om hot te prolongeeren. Three cheers voor Clubsmoezer No.l en Tot in lengte van dagen! vd2 fT DENKT OM DNN CLUBAVOND OP DONDERDAG 20 APRIL A S

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 7