- 6 tHn dp mannen (floret 2e klasse A) brachten Onze dames het er minder goed af, doch hier rekene men den uitslag niet, doch telle het re alleen, lat deel is; het verkrijgen van routine. *V.G. A. I A*S.C. IX Incasso Bank XI Sjerpina H.B.M.-dames 4 4 20-10 81-123 8 4 3 1 19-17 99-leS 6 4 2 2 2o-16 8S-112 4 4 1 3 16-20 112- 94 4 4 9-27 121- 74 0 Onze heeren der schepping moeten zich voorloofig op degen met een zeer bescheen vierde pleats tevreden stellen; Wij vertreuren er echter op, öat de tweede competitiehelft flink geklommen zal werden, U weetw el, de eindspurtl le klasse: Incasso Bank I 4 4 A.S.C. I 4 3 G.5.C. 4 2 H.B.M. 4 1 1935 4 24-12 65-91 8 1 23-13 62-87 6 19-17 74-78 4 3 16-0--19-0- 87-74 2 4 7-|-2SÏ 97-54 0 De sabelcompetitie wordt in April uitgevochten, zoodat wij hieromtrent in ons volgend nummer meer hopen te kunnen berachten. TJDG TfflN JUBILEUM Ock de Amsterdamsche Schermtond gaat jubelen, in Mei zal deze organisatie haar 12^-jarig bestaan herdenken, welk fei- 'in met sportieve en met feestelijke evenementen wenscht te vierên. De sportieve viering zal bestaan uit equipe-wedstrijden voor dames en heeren op diverse wapens in équipes van drie scherm- sters of schermers. ïieze wedstrijden zullen worden g—ouder, in de grocte zaal van Krasnapclsky op Zondag 14 Mei a,s' iini De inschrijving - waarvoor geen kosten versc».*idiga zijn. moet plaatsvinden'30 April hij den heer Hessink. engere" zullen onze schermsters en schermers zich tijdig met elkaar \erstaan cm met een behoorlijk aantal équipes aandit mnieke wapenfeest deel te nemenl De A.S.B. rekent cp ca. 40 equipes 1 Het feestelijke gedeelte zal zich afspelen op Woensdagavond 17 Mei, den avond véér Hemelvaartsdag, in de kleine zaal van Krasna pclsky, waar o.a. "vcor en door schermers» een toneelstuk zal werden Over kaartverkoop enz. volgen nog nadere berichten* Toen de heer Raayen cp de laatste jaar- TWEE SPREKERS vergadering zijn stem verhief om den beer - B-eedveld tp.+ zp-ht^n ^rang terug te drukken ijü de feestboTntniaöxtezfetclwaarüit hij tevoren Zot wild was omhooggeschoten, toen heeft onze voorzitter daarmee ten traditie gered, die ens reeds vele aangename oogeriblikken heeft be lt weet, wat ik bedeel. Dat groote teoment van al onze feest- fh O Cj

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 6