L 1-1 :s J Kraai .j o-a L* 1 1-3 - 5 - In den wedstrijd tegen V.Y.G.A» III, dat ttch altijd nfcg een goede, geroutineerde ploeg vcrmt, werd trouwens uitstekend gespeeld en ook tegen de onderwijzers hadden wij met een tikje meer geluk kunnen winnen. Hier volgt de stand: G.H.B. II Kedllöyd V.V.G.A. III Valevefa Kraaien II H.B.M. Lippros S.M.N 14 lo a 22 45-33 13 9 1 3 19 46-29 13 6 3 4 15 37-29 14 4 6 4 14 35-25 14 5 3 6 53-38 13 4 4 5 12 32-39 13 3 c. 8 8 16-44 12 1 1 lo 3 25-52 GKP II i HBM Lippr, Nedll.j SMN Valev< WGA. III GHB II 3-3 1 6-5 2-1 2-1 3-6 3-2 4-1 H.B.M. X 1-4 i 4-3 1-3 5-4 1-1 3-0 Kraaien 13 3-4 3-3 X 5-0 j 11-0 9-0 1-8 2-2 Lippros 1-4 0—6 3-2 X 0-8 j 1-1 1-4 edlloyd 6-3 6-2 4-1 5-0 X 5-2 2-1 3-3 S.M.N. 2-4 0-2 1-2 X 2-2 Valevafa 1-3 5-2 3-3 1-1 2-1 (5-1 1-2 WGA III 0-3 6-0 j 3-1 2-3 |7-6 2-2 X NftAR. >VER\"ES?' Wij ontvingen van de vereeniging "Kennemer- land" de uitnoodiging om op Zaterdag, 6 Mei a.s. in strijd te komen spelen tegen het veteranen-elftal van genoemde eeniging. Wie de vorige cntmcetingen tegen deze genoeglijke sportsmen St Kraakt zal hegrijpen, dit, deze uitnoodiging door ons gaarne ia aamaard. Bijzonderheden .ver de reis zullen neg nader aan de betrokkenen werden bekend gemaakt. SCHERMEN Voor de dbmpetitie van den AjS*B. is »p verschillende wapens de eersxe competitie- helft reeds beëindigd, rit is o.a. het geval bij he dames en het door de H»B.M.- dair.es vcorloopig behaalde resultaat kan wederom zeer fraai genoemd worden. Het is bijna vanzelfsprekend, dat de incasso-Bank hier wee bovenaan staat, doch waar onze dames hun wedstrijden togen de g ploegen wisten te winnen, wbrdt Ge tweede plaats ingenomenx getbl gewi Incasso Bank I 4 4 H.B.M» 4 3 Paoli 4 2 Haarl.Pames 4 1 Incasso Bank II 4 verl. parti treffers pnt. 32- 4 57-134 8 1 24-12 R4-12C 6 2 18-18 99- 91 4 3 10-26 119- 7a 2 4 6-30 13 O- 74 0 O i m -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 5