S\r34rll"SSHsL%^ 7 - 5 - tv wü dit voetbaloverzicht ook ditmaal niet beëindigen zonder d-n ff ij ^"enS elka^^hebben^e z orgd^door ^un 'er. ^verwoest- helpt ons, het voetballen en daarmee onze sportclub, gezond en leve krachtig te maken, te houdenl Schermen. Het geluid van de schermers, de tweede gelijkwaardi- ze zuil, wtfifflie Ipoftclub rust, pleegt gewoonlijk niet zoover tot de zrcote massa van onze leden door te dringen. Dat dit jammer is, 1 rppds vaak betoond en het is ook volmaakt cnnoodig om hier nogmaals de tofwnai schermsport te zingen. Ieder weet, welk een rot en welk een sportieve voldoening deze spert aan haar beoefenaars ^er«ehaft. Het daarom te betreuren, dat ook dit jaar geen toeneming van het schermers, in het bijzender van de jonge schermers Want dit is het groote verschil tusschen het voetballen enhet scherme 'n de H.B.M. dat de vaste en enthousiaste kern van het elftal wordt g vórmd door de jongere en jongste generatie, terwijl het f dit te zeer de steun der ouderen behoeft. Onze voorzitter ^yut jaar genoodzaakt gezien, in het clubblad eenige malen op dit aanbeeld te hameren. Succes heeft dat nog niet opgeleverd e\de+mog®?;^^;®^nihet hierin verandering te berngen, heeft van menige bestu^sb®®^^nipftemin onderwerp uitgemaakt. De moeilijkheden zijn echter vele, maar niettemin geeft het bestuur de hoop nog niet op, dat onze lnstructeur binnen af zienbaren tijd ook nog eens de zoo begeerde nieuwe gezichten voor Onze maestro Sjerp heeft zich ook dit vereenigings,jaar met bewonderenswaardige toewijding van zijn taak gekweten. He a hij echter in zijn enthousiasme weer meer van zijn - over^geI?® geringet - krachten te hebben gevergd dan voor zijn gezondheiöst«! wenschelijk was. Hij is althans sedert eenige weken weer gedwJng^ de door hem zoozeer gehate rust. Van deze plaats zij hem van ha schap gewenscht. Zijn taak werd overgenomen door de he eren \an Hu vader en zoon, wien wij hier voor het altijd ondankbare inva le 4Sarne ^WaHfï^strijdert betreft» in de A.S.B.-oempetitie 1938 werden de beste H.B.M.-resultaten eigenlijk door de dames behaald. Zij bezetten de tweedë plaats na de nog steeds een extra-klasse vormende inCasso-BanK, en boekten zelfs nog een winetpartij meer dan deze kampioenen. Incasso lank 6 6 0 38-16 106-180 12 H.B.M* 6 4 2 39-16 91-178 8 Haarl. D.6.C. 6 2 4 24-30 123-163 4 V.V.G.A. 6 0 6 7-47 197- 35 0 De heeren streden met wisselend succes. Op degen w*^de net, aanvankelijk niet vlotten, doch tenslotte werd toch nog de vijfde p at 67-41 118-168 18 764-314 lo5-l79 18 56-62 133-138 14 55J-524 138-136 12 53-66 142-144 12 37-71 163-lo2 6 33-75 173-107 5 up saoei waren ae resuixaoen beter. Na de gr'eöte rivalen A*o»C. en Incasso Baik bezetten wij hier de derde plaats» Ine as so-Bank 12 9 3 A.S.C» X 12 9 3 A.S.V. 1935 12 5 Gooische S.C. 12 6 6 H.B.M. 12 6 6 Sjerpina 12 2 1 9 IncassoBank II 12 2 1 9 zal "j CJ0 V A M A 4» Mn 4» Wk n V> M. «N «k M rt M A Vk M A"K TlT A g

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 5