Tff" Wk "Si pfc - 4 - ÜMÜ Over het geheele vereenigingsjaar kwamen er veertien «mr^p+itiev/edstriiden tot een beslissing, waarvan er een IS.N.M.B. seizoen 1937/1938"] zonder speleh werd gewonnen en een andere (Lippro, seizoen 1938A939) ontijdig werd gestaakt. Voor deze wedstrijden had den wij achttien spelers noodig, wier persoonlijke cijfers voor betoonde trouw en productiviteit als volgt luiden» seizoen 1937/1938 seizoen 1938/39 Both Duiker Gimbel Hartog Jansen Keizer LBwenstein Marinus Maller Nieuwenhuyse Rebel Sluyter v.d.Velde Vermeulen Wever Wilschut Wijdoogen v.d.Zwaai Reglementair gesp 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 gesp. 7 1 9 9 1 4 8 10 9 10 10 10 8 9 doelpt, 1 vereenigingo jaar 193539 1 2 2 7 2 2 5 1 5 25" gesp, lo 1 12 10 1 4 8 2 13 9 1 13 13 13 11 12 2 9 doelp. 1 1 2 3 2 1 10 35 Hieruit ziet men dus, dat de betrekking van hoofd doelpuntenmaker na het heengaan van den heer Marinus door geen ander is ingenomen. Iedereen deed op zijn beurt een bescheiden duitje i het scoring-zakjemet als top-ecorer.het reglement van den A.K.V.È.I Dit leverde ons voor de wedstrijden tegen S.N.M.B. en Lippros 10 doelpunten cp, een aantal, dat v.Nieuv/enhuyse niet bij elkaar kon trappen, al is hij den laatsten tijd op den goeden weg. Voor betoonde trouw moet het diploma worden uitgereikt aan de neer_ Muller, Sluyter, v.d.Velde en Vermeulen, die alle gespeelde wedstnj den meededen» Van da buiten de competitie vallende voetbalresultaten moet nog worden vermeld, dat wij voor den Reconjoh-beker 1938 vroeg tijdig sneuvelden tegen K.N.S.M. II, welke ploeg, dit zij te onzer ©ere gezegd, tenslotte ook met den beker ging schuiven. Voor ïyoy werd niet ingeschreven, gezien de afwezigheid van eenige kans op een gunstig resultaat» Hemelvaartsdag 1938 bracht eindelijk weer eens een voetbal-overwinning op onze Rotterdamsche collega's. Met 9-4 gingen de Maasstedelingen ten onder, doch hierover behoeven zij zicn^niet zoo erg te schamen als de cijfers wel zouden doen vermoeden, xegen een ploeg, bestaande uit Vermeulen, v.Nigtevegt, Marinus, Muller, Vunderink, v.d.Zwaai, v.Zuylen, Volkers, Mr.ter Haar, Gieschler en Gimbel, zouden nog heel andere ploegen in het zand kunnen bijten- zooals trouwens in een in stroomenden regen gespeelden oefenwedstnj tegen een sterke A.F.C.-combinatie wel was gebleken. Met 6-4 werd deze partij gewonnen en het was, ondanks de ongunstige weersomstandig heden een uiterst prettige ontmoeting (met een staartje). Van gelijken aard waren de vriendschappelijke wea- strijden, gespeeld tegen de vetcranenploeg van de vereenigmg "Kennemerland" te Haarlem, Dit was genoeglijkheidsvoetbal van dö beste soobt en ook hier was de ontmoeting met het eindsignaal Van döh scheidsrechter allerminst beëindigd. De mooie zaak van den heer v.Schooten te Bloemendaal en onzfe eigen Taveerne zouden hierover groote verhalen kunnen vertellen. Hier werden vrienden gemaakt, vrienden van de voetbalclub en vrienden van ons onvolprezen productI mmm ti -doel P* rroor». rlnpl-nt.-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 4