plechtig en onherroepelijk voorgenomen» Het was zoo koud. De wind blies dwars door je winterjas en Vermeulen dribbelde kleumend in zijn goal heen en weer. Het veld was als een natte spons van regen en gesmolten sneeuw en wij dronken in de rust onze thee met allebei onze handen rond de verwarmende kom» En tbch waren ze er, de schattenI De vette klei greep kledde rend om hun sierlijke pumps, die twee fijne, maar ijskoude voetjes herbergden. Boven die pumps zijden kousen en je hart bloedt als je eraan denkt hoe fel, hoe onbarmhartig en venijnig de waterkoude noor- derwind de slanke inhoud van die kousen omspeelde. De gezichtjes wa ren weggedoken in hooge mantelkragen en geen Coty of Houbigant of andere riekende kalkstoffen waren in staat het glinmen der snuivende neusjes te vermoffelen» Haar zij bleven op hun post en zonden zonder mankeeren hun draadlooza aanmoedigingen uit naar diengene der ploeterende jonge lingen op het veld, met wien zij met teedere banden zoo inniglijk waren verbonden. En de jongeling kéék en sprong met nieuwe energie op den bal; de jongeling hoorde en spurtte, dat de klonters klei zijn tegenstanders om de ooren vlogen» En ondanks alle kou en nattig heid sloeg dat vuur van enthousiasme over op de anderen en H.B.M» speelde, speelde..... Zoo deden zij, en zoo doen zij al vrijwel het heele seizoen, hun zegenrijk werk, de drie gratiën van de H.B.M» Als na afloop van den strijd de ploeg verzameld is om de één of andere gezellige tafel, het mansvolk in een dikke, vette pils hapt en zij, de drie, elegant aan hun koffie of glaasje met gekleurd vocht nippen, dan kruisen elkaar dankbare blikken. En zij hebben het verdiendl Wij kennen de huilende horden in de groote stadions: wij kennen tierende rijen, in hun Zondagsche pakkie hangende over het IJzerdraad van dorpsche voetbalveldjes. Maar onze drie grati'ïi» eenzaam en verloren in de wijde, koude vlakten van de I'eer, legend tegen een wankele goalpaal, vechtend met een weerbarstige paraplu of samenhokkend onder een gammel, lekkend afdakje, onze drie gratiën zeg ik, zijn daar mijlenver boven verheven. En al zullen ze later als ♦fïSJhuisvrouwen wel anders kikken wanneer Paultje of Jantje hun &txjfbemodderd voetbalzwikkie op de Zaterdags geschrobde vloer depo neert, nü zijn ze voor ons nog de muzen, speciaal nedergedaald uit ae hemelsche oorden der warme kachels om uit pure liefde de voetbal- Kuiten van onze dierbare jeugd te be-inspireeren. Ik weet, dat dit een beeldspraak is om Charivarius de haren w™fï?eTt-,d?en.fi'}zen» mar kunt u S01ils koud en onberoerd, blijven anneer U plotseling tot de ontdekking komt, dat er nog Isoldes bestaan, die zich 's Zaterdagsmiddags constant voor hun Tristannetjes staan op te offeren? v. Büjf ons trouw, dierbare driestar, en ik beloof jullie, v W8 no® eens een keer uit de Schagerlaan worden weggejaagd |ons huurcontract is weer voor een jaar verlengd) dat we dan een en met een overdekte tribune met fauteuils en een groote theepot en centrale verwarming. Wanneer ik het althans met* ien penningmees ter eens kan worden# vds CLUBAvmn waarop wi i d® scherm-avonden op 14 en 18 Februari a.s. vervallen. verwachten, is de clubavond van 16 Februari

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 6