DB KNIE Aan alle mede-slachtoffers in en buiten H.B.M. De knie is niet zóómaar een simpel scharnier, Niet zóómaar een bobbel van kraakbeen en spier; De knie is geen huns- tuin- cf keukengewricht, Zij speelt in het leven een rol van gewicht! Babies, die hun voeten nog niet vertrouwen, Gaan kruipend de wondren der wereld aanschouwen. De stelling der hardheid van Moedertje Aarde Toetst een jongen met kniekousen dagelijks naar waarde. En als die jongen eens jongeling wordt, Zich in het romantische leven stort, Dan zijn hem geen uren ooit liever dan die, Met iets ongelofelijk liefs op zijn knie. Hij ligt op zijn knieSen als het bruidskoor zingt En het plechtigste woord van zijn leven klinkt. Op zijn knie rijdt zijn kroost naar verre landen, Waar in feestzalen duizenden lichtjes branden. Men zinkt op de knie als hij uit wordt geluid En de man met de zeis verdwijnt met de buit. De knie is dus niet maar zoo'n simpel gewricht; Het is een roman, en soms zelfs een gedicht.... Maar lastig als een dreinend kind, Saai als een zeildag zonder wind En krakend als een dorre tak En futloos als een vouüezak En stekend als een kwaaie mug En wankel als een Brcnthsche brug, Kortom - een noodlots-symphonie Is die verd... voetbalkniel vdz FEESTEN "Een leven zonder feesten is een lange, lange weg zonder her bergen" heeft eens de een of andere Griek gezegd Anno zooveel voor Christus, toen er in ieder geval nog geen Sedans en Cabriolets langs 's Heeren wegen snorden. Maar zelfs onder de gewijzigde verkeers omstandigheden is het woord waar en wijs gebleven, en de moeite waard om je ernaar te richten* December is te allen tijd de feestmaand bij uitnemendheid, zouden wij met een variatie op een Heineken's thema kunnen zeggen en zoo heeft de Feestcommissie in overleg met het Bestuur voor December niet minder dan drie min of meer feestelijke gebeurtenissen op stapel gezet. Een Sinterklaasfeest voor de H.B.M.-jeugd, een dito voor de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 4