SSSC ss ïiïsJ?- - 10 - CUP-j AVONDEN Een goed begin is het halve werk. De eerste club— meesleeptet,yeede club-avond is Donderdag a.s., 17 November. U doet Uzelf tekort wanneer wegblijft. Dit clubavond van 1338, want xn yerbanc^oi ae vo,s; Dc~euu~ feesten zal in December geon "luD-a%ona po-aa-u AGOTA Dinsdag 15 November, 8,30, zaal H.B.M., schermwedstrijd. Donderdag, 17 November, 8.30, Club-avond ..king Dinsdag 29 November, Schermzaal H.B.M.feestelijke prijsuitrei Zaterdag, 3 December, 2 uur, Sinterklaasfeest voor de kinderen Zaterdag, 10 December, 8.30 Sinterklaasfeest voor volwassenen 22 of 24 December, 8.30 Kerst-schièt,—avond» LAATSTE NIEUWS (ditmaal serieus) Zondag 13 November werden in de zaal van de Incasso-Bank iksche" weastri jden om de Ircasso-Bank-beker gehouden. Er namen 32 êóripes deel. De onderlinge kraohtsvers hi lien waren Serwring. H,E M, eindigde als acncste doen het aaucal touchés was slechts vijf minder aan van oe winnaars. 1 - Incasso Bank I 26 gew.partijen 2 - A.3,0„ f6 3 - Utrecht 3«? 4 - S.V. 1955. fj 5 - IncassoBNnk II 34 6 - K.O.O.S. 23 7 - K.M.A. 21 8 - H.B.M. 21 Persoonlijk wonnen de heeren Van Haaften, v-Nigtevegt, •D^o-tro-n m Un-nt-oa- WW 7» 6. 5 en 4 van de twaalf partijen. Wij vernamen nog dat 4it de laatste keer is geweest dat deze wedstrijd volgens het één-touché-systeemworden verschermd. Dit besluit zal door iedereen worden toegejuicht en zal de sportieve waarde van deze wedstrijden ten zeerste verhoogeTVfc u BIJDRAGEN VOOR HET VGD3BNEË NUMMER VAN DIT CLUBBLAD WORDEN GAARNE VÖÖR 10 IBCEMBER A.S. INGEWACHT BU J.VAN DER ZWAAI», ZOCHERSTRAAT 5 i» o t« tt «t tt •i tt tt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 10