•En daarom zien wij het seizoen met vertrouwen tegemoet. Onze plaats op de ranglijst zal misschien niet zoo mooi werden als vorige jaren, maar zoowel uit sportief standpunt bekeken als uit het standpunt der zuivere "genoeglijkheid" wordt dit een onzer beste sei zoenen» DE WEDSTRIJDEN H.B.M. - G.H»B. II 1-1 Nedlloyd - H.B.M. 6-2 H.B.M. - Valevefa 1-1 Twee punten uit drie wedstrijden is in ieder geval twee punten meer dan we gedacht hadden. En het had nog maar een haar ge scheeld of het waren er vier geweest. De strijd tegen G.H.B. kan_ gevoeglijk de strijd der vermoorde kansen worden genoemd, want hier hadden wij voor de rust met 4-0 voor kunnen staan. Na de rust hadden wij door het reeds vermelde ongeval van Both en Keizer moeite genoeg om de G.H.B.ers van ons doel te houden. Inmiddels stak dit gelijke spel ons wel een hart onder de riem. Z^6 groot was dus het krachtsverschil nog niet. We konden nog terugslaan. En hoe! Op 1 October moest Gimbel noodzakelijk de Kunst dienen, zoodat wij zonder hem tegen Nedlloyd aantraden. Nieuwenhuyse verving hem verdienstelijk dcch met Wever vormde hij natuurlijk geen ingespeeld geheel. Zoodat ook Wever af en toe de kluts kwijt raakte, mede doordat deze anders zoo vredzame jongeling zich spinnijdig maaktd op den scheidsrechter, wiens beslissingen inderdaad vrij fantastisch waren. Voeg daarbij een voorhoede, die hcpelbos vain streek raakte zoodra de witte palen voor hen opdoemden, dan ié daarmee de 6-2 voor het groot ste deel verklaard. Toch zorgde de voorhoede nog voor een hoopvol slot. De laatste twintig minuten werd er z66 energiek aangepakt, werd er z66 gezwoegd en zo<5 uitstekend vaak gecombineerd, dat Nedlloyd geen beeh meer aan den grond kreeg» Er werden twee goals gemaakt (Muller en Wever) en het was jammer dat we toen nog niet een half uurtje kon den do cr gaan* Op 8 October Valevefa, dé ijzeren-vaten-ploeg, die al zoo'n beetje als toekomstig kampioen Was gedoodverfd. H.B.M. pakte echter onmiddellijk stevig aan en zoo werd het een gelijk opgaande strijd met vele spannehde momenten. Valevefa scoorde het eerst uit een tamelijk rommelig ifcoment. Sluyter maakte de gelijkroakef üit een uitstekende vobrzet van v.d.Velde. Een werkelijk prima kopbal van Jan* Tevoren had Nieuwenhuyse nog keeper-met-bal in het doel geloopen, doch volgens de scheidsrechter was het aanvallen büe van den keeper gebeurd Voordat deze den bal had. Een seconde-kwestie, waarbij ja en nee evenveel waard is en wij dus altijd bij een eventueel protest aan het korete eind zouden trekken. Tegen het einde wist de Valevefa-kee- er nog een hooge bal, ik meen van Muller, uit het uiterste boven- oekje te gbabbelen. Het bleef dus 1-1, waarmede de verhouding goed is weergegeven en hetgeen voor H.B.M. als een zeer mooi resultaat mag worden beschouwd. Het trio Vermeulen-Gimbel-Wever had hierin wel het grootste aandeel doch ook de voorhoe de had uitstekende momenten» De buitenspelers kregen de ballen goed voor het doel en van het bin- nentric ging veel meer kracht uii. dan in vorige wedstrijden. Wanneer hier ook het schieten wat beter vordt oaxeven we misschien nog wel verrassingen. De kanthalfs hadden het in dezen wedstrijd zwaar te verantwoorden, doch Hartog en Wilschut zaten al3 terriers op G-- biauw-witte be enen en brachten hun tegenstanders tot wanhoop. Eon prettige wedstrijd tegen prettige tegenstandersI DENKT AAN EEN CLUBAVOND OP DONDERDAG, 20 OCTOBER 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 5