- 4 - De Competitie. De heer Nieuwkcrk, de competitie- leTder van." den A.K.V.B., zal wel ettelijke slape- looze Septembernachten achter de rug hebben, want de puzzles, die hij voor den aanvang van het sei zoen 1938/1939 op te lossen kreeg, waren zwaar en talrijk. Door het overgaan van Shell met zijn vijf A.V.B., door het verdwijnen van verschillende ver- eenigingen, waaronder de ons van de laatste jaren welbekende Delia, Claco en S.N.M.B., moest de heele competitie-indeeling worden omge ploegd. De overganger Nedlloyd combineerde zich met S.N.M.B. en werd in de tweede klasse geplaatst. Er werd vrijwillig door sommige elf tallen gedegradeerd, andere promoveerden met groote sprongen. Wat H.B.M. betreft, wij hebben beide mogelijkheden onder oogen gezien. Nadat wij ons beraden hadden, of misschien in verband met het niat- meer voor H.B.M. spelen van Marinus, de derde klasse voor ons een prettiger en meer met onze doeleinden overeenstemmende omgeving zou vormen, polste de competitieleider ons, of wij misschien iets zouden voelen voor plaatsing in de overgangsklasse. Aangezien wij ervan over tuigd waren, dat deze afdeeling voor ons onder de gegeven omstandig heden veel te zwaar zou zijn, konden wij hierop niet ingaan. Doch tegelijkertijd besloten wij, om het ook met ons verzwakte elftal toch maar in de tweede klas te blijven probeeren. De definitieve indeeling luidt tenslotte als volgts Tweede klasse Aï G.H.B. II, Kraaien II, S.M.N., Valevefa, V.V.G.A. III, Ne3TTëy37~ H.B.M. en Lippros. Schiphol, dat oorspronkelijk ook in deze afdeeling was ingedeeld, is tehslotte nog in de overgangsklasse terechtgekomen, terwijl Lippros zich blijkbaar op het laatste moment nog heeft &an- gemold. Over onze kansen in deze omgeving is weinig te zeggen. G.H.B. II en Kraaien II zijn oude kennissen van verleden jaar, tegen wie we het er niet slecht hebben afgebracht. Ook onder gewijzigde om standigheden lijken ons dit voor H.B.M. gelijkwaardige tegenstanders. S.M.N. heeft niet de naam sterk te zijn. Aan Valevefa daarentegen ging nogal een groote roep vooraf. In de practijlc bleek het ook inder* daad een ploeg te zijn met individueel zeer sterke spelers. Als ploeg wordt echter een spel gespeeld, dat den onzen wel "ligt". Nedlloyd behoort o.i. niet tot de sterkste en onze zware nederlaag tegpn dit team is hoofdzakelijk aan omstandigheden te wijten. V.V.G.A. III is een vraagteeken* evenals Lippros. Wat tenslotte onze uitwedstrijden betreft, we moeten naar de Homweg (GiH.B*Kruislaan (Kraaien), Wandelweg (S.M.N.) Middenweg (V.V.G.A.) en Olympiaploin (Valevefa). Nedlloyd hebben we al gehad. Lippros bespeelt het D.E.C.-terrein aan de R<Tntgenstraat Ons spelersmateriaal is aanzienlijk gedund. De voorhoede kreeg de grootste klap, doordat Marinus er de voorkeur aan gaf voor Wartburgia te gaan spelen. Toch kon nog een linie worden gevormd, die als geheel zelfs nog iets sterker was dan verleden jaar. Keizer»s capaciteiten als middenvoor zijn bekend, Löwensteyn vormde op de linksbuitenplaats ongetwijfeld een aanwinst terwijl de terugkeer van v.Nieuwenhuyse ook aan de rechtervleugel de noodige versterkende middlen toediende. Daartusschen opereedden Muller en Both als nut tige binnenspelers. De eerste wedstrijd was echter reeds een pech- wwdstrijd. Keizer kreeg een trap tegen de enkel, die hem voor vele weken buiten gevecht zal stellen en Both zwikte door zijn van ouds bekende knie. In deze twee verloren wij onze kundigste en onze vurig ste speler en wij waren genoodzaakt het heele elftal weer door elkaar te husselen* Vroeger beschikten wij in zoo'n geval nog over Wijdoogen die er geen been in zag op alle elf plaatsen van het elftal te spelen doch Geert is sedert Hemelvaartsdag rebelsch en weigert eiken dienst. Het is toch nog gelukt. We hebbeil Valevefa laten zien, dat ook een zwak elftal sterk kan zijnmits de geest, die erin heerscht, goed isl Er wordt door ons ploegje gewerkt, dat het een lust is. Er is de ware sportieve vechtlust en, wat misschien nog meer v/aard is, men weet na een gelijk spel of een nederlaag nog even har telijk te lachen als na een overwinning. VOETBAL elftallen naar den

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 4