INTFP NAT ICT/ALC-POLIT IEKE-CRISIS-V0ET3ALLIED Dit meest een lied worden ep Koning Voetbal maar elke inspiratie was zoek, want bij alles wat wij dachten of schreven, keek Hitier rf Benesz om de hoek-».. Ovei- alle dingen hing zwaar de schaduw van de vier ruiters uit dat sombere boek..» Dit meest een lied worden op Koning Voetbal maar elke inspiratie was zoek.*. Nu is 't October5 in brandende kleuren f eeren de bosschen dit schoonste seizoen. Wij drinken de prikk'lende ncsj-aarsgeuBea* •-.» els van zorgen bevrijde menschen doen. V/ij eten de vruchten der goede aarde en drinken het kostelijk gerstenat. For he is a jolly, a jolly good fellowl (vrede is mannelijk, wist je dat?) Dit moest een lied worden op Koning Voetbal maar elke inspiratie was weg Sta mij toe dat ik 't ditmaal op 11 voorblad téeken inplaats dat ik het zooals anders zègl HET VIERDE JAAR Daar zijn we dus eindelijk weer! Het dichtsei, waar v/ij mee beginnen, sou eigenlijk bedoeld kunnen zijn als een soort excuus voor ons lange uitblijven. Want oorspronkelijk lag het in onze bedoeling, ons blaadje reeds in September weer te doen verschijnen. De enorme gebeurtenissen echter, die zich cm ons heen hebben afgespeeld en waarvan wij voor al in de laatste weken van September de dreiging zoozeer gevoelden, hebb.e^ vanzelfsprekend de gedachte aan onze sportclub en hoogstder- .".eöirer .lijforgaan langen tijd weggevaagd. Maar nu de Europeesche klipper weer is een wat rustiger vaarwater schijnt te zijn terecht-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 2