Goen koningskoets on Streelt hut oog Lijk 's brouwors kar - dat pracht-' vortoogl- Vol Vlaamscho bi oron I En liuvor als lakeien, ja, Sla 'k simple knechts met kannon ga \Jc 1 Vla amschc bi or on l Wie clio miskent, die haat do jeugd! Wie die veracht, veracht do deugd! L„ve de brouv/or en leve do vreugd! Ei, spreekt ge mij van 't Vlaam scho land Do doktor, die do krono spant, Dat is do brouwer! Zot rap een kanno aan uwen mond En al wat ziek is v/ordt gezond! Goed heil don brouwer! Wie hem niet mint, die haat do jeugd! Wio hem Veracht, Vorrcht do deugd! Levo de brouwer on l~vo do vreugd' (Horman Broockacrt) 0v:,s Clubnieuws hooft mot het voor U liggende nu'mmor opnieuw ,;n --ó -eis moorm Jen ge constate er do exclusiviteit bewezen. Ik we et niet, of ju.'.- t 'j opgevallen is, maar dit is n.l. het eonigü' blad in heel Noder- 1-anddat deze v/eek Vondel met rust hooft gekten... Nippet nicht, wenn Bacchus' Quelle fliessct angstlich an dos vollen Bochors Rand; Wer das Lobcn tropfenv/eis geniesaot,' hat des Lobens Dcutung nicht orkannt. Nchmt ihn frisch zum MundJ Leert ihn bis zum Grund, den ein Gott vom Himmol uns gesandt! Volkslied DOE DERDAG, 18 NOVEMBER Tweedo Clubavond Schermzaal Aanvang 8 uur Alle edele en onedele kaartspelen Voortzetting Schaakcompotitio INZENDINGEN VOOR HST VOLGENDE'NUMMER VAN HST H.B.M*-CLUBNIEUWS S.V.P. VOOR 10 DECEMBER AAN J.VAN DER ZWAAL, ZOCHERSTRAAT 5.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 7