2 H.B.M.-Claco 2-2 H.B.M.-Centraal Beheer 2-4 H.B.M.-G.H.B. II 2-2 H.B.M.-Kraaien II 10-2 Vier punten uit vier wedstrijdenl Zestien gcals vóór, of 4 per wedstrijdI Het klinkt, na de angstwekkende cijfers van de vo rige maand, ongelooflijk, maar bewijst eens te meer, dat men bij H.B.M. geen treurliederen moet gaan zingen, alvorens de patient onvoorwaarde lijk overleden is» Laten we nu voorzichtig hopen, dat dezeeerste punten de inzet vormen van de reeds befaamde H*B»M,^eindspurt» Het allereerste punt van dit seizoen werd behaald op onze oude tegenstanders Claco, bij wie het in de tweede klas tot dusverre al evenmin had willen boteren als bij ons» Het was dus wel een middag vol tevredenheid, want door het gelijke spel behaalde ook Claco haar eerste tweede-klas-punt. De wedstrijd van den volgenden Zaterdag, tegen Centraal Beheer, bracht wederom een primeur, nu echter van minder aan genamer aard. Voor het eerst sinds jaren moesten wij n.l. door een opderihoping van verhinderingsgevallen met tien man spelen» We deden het, dit zij onmiddellijk gezegd, niet kwaad, want een 2-4 nederlaag tegen de ongeslagen leiders onzer afdeeling kan onder deze omstandigheden zeker niet onverdienstelijk genoemd worden. Er werd dan ook door allen hard gewerkt» Sluyter had zijn half-plaats weer teruggevonden en weerde zich daar werkelijk uitstekend. Hij heeft nu zijn Kick Smit aspiraties definitief ingewisseld voor Van Heel dito's» (Je ziet, Jan, dat ik •o^ocrd hou» Je kunt deze eervolle vermelding nu gerust thuis laten lezen en erbij vertellen, dat ik je wel eerder in ons Clubnieuws zou hebben genoemd, als ik or niet zor'n hekel aan had do menschen in het openbaar af te kammen!) Ock do daarop volgende wedstrijd bracht ons tegen oude bekenden, n.l. G»H»B» II» Dank zij uitstekend werk van ons achter- trio en twee mooie goals van Marinus hebben we het tot een gelijk spel gebracht» En ook hierover kunnen we weer alleszins tevreden zijn, want, al is ock G.H.B. misschien niet meer, wat het verleden jaar was, het 1S ij no® een jonge, vlugge en enthousiaste ploeg, zonder be paald zwakke plekken» G»H»B. was dan ook voor een groot deel van don wedstrijd in de meerderheid en het gelijke spel werd door ons pas in de laatae minuten uit het vuur gesleept» Voor G»H»B» was het een beetje nard, maar voor onze jongens een welverdiende belooning voor hun moe dig volhouden. - En tenslotte onze eerste overwinning! Er zullen er ongetwijfeld velen zijn geweest - voor zoover zij dan van de uitslagen notitie nemen - die Zondagmorgen aan een drukfout gedacht hebben. ;1G+"* leak te schoon om waar te zijn» Wij moeten hierbij echter di rect opmerken, dat Kraaien II met 9 man speelde. Wanneer we echter zeer coulant zijn en voor die twee man 5 goals aftrekken, blijft er toch neg altijd een aardige overwinning ever. Both verraste vriend en vijand door op uitstekende wijze de score te opaien. Ook schoot hij eenmaal hard tegen de paal. Sinds hij zijn knietje heeft, richt onze tank zijn schoten beter en schijnt hij zijn losse flodders werkelijk door scherp te nebben vervangen» V/aarvan dankbaar acte. Ook Mullermaakto weer eens Gen goal en de rest van de tien was voor Han. Een woord van hulde aan o negen onderwijzers, die tot het einde toe den moed erin hielden en als altijd een prettige tegenpartij vormden. Uitde onderstaande competitie stand blijkt, dat we nog heel wat hebben goed tem,' steen is nu gelegd en do moed en Wat let ons.... Centrhal Beheer S.N.M.B. BïMSA' G.H.B. II LU TO Kraaien II Clat®' H'.B-.M'. R.A.V. II de animo zijn er altijd goweest 8 5 2 I 12 23-16 6 4 2 10 32-13 7 3 2 2 8 28-16 6 3 2 1 8 19-14 6 2 1 3 5 15-16 7 2 1 4 5 20-30 9 2 1 6 5 23-43 7 1 2 4 4 17-27 2 0 1 1 1 6-8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 2