3 "Es, ist im Leben hasslich eingerichtet dass bei den Rosen gleich die Domen stehn'1 Deze woorden uit het lied van "De Trompetter van Sackin-- gen" kwamen mij onwillekeurig in de gedachten, toen het bericht mij bereikte: de heer Sjerp, cnze Maestro, ligtl Koning Ischias heeft hem in zijn ijzeren vuist! Van les sen dus vooreerst geen sprake. Allen, die den maestro kennen, weten, wat dat gedcemd zijn tot niets doen voor hem beteekende. Een figuur, die rusteloos ijverde voor zijn ideaal, de schermsport, en alles, wat daaraan vastzit. Een sport, waarvoor hem niets, maar dan ook niets te veel was. Voor hem was de ontdekking van een leerling-met-aanleg eenzelfde emotie als van Rie Mastenbroek voor Mevr.Bisaum, echter niet altijd met hetzelfde resultaat, iets, waarvoor men Sjerp nimmer aanspra kelijk kon stellen, want de omstandigheden waren vaak te verschillend. Hij gaf zich dan altijd geheel en vaak geheel belangeloos, terwijl... Enfin, wien de schoen past, enzoovoorts. Wij schermers en schermsters, de "getrouwelingen" zaten er maar mee. Wie moest ons nu verder in de "tweede bedoeling' inwijden? V/ie moest b.v. Raayen het kunstje leeren om een zekere aanval van v.Nigtevegt (met 2 g's a.u.b.) onschadelijk te ma ken? En wie moest van Nigtevegt dan weer leeren d&t kunstje om zeep te brengen? Problemen, nietwaar? V/aar zou de sfeer blijven, die de maestro altijd wist te scheppen, de sfeer, die hij als goed paedagoog en menschen- l^enner steeds verkreeg. Het prettige lesgeven b.v. Hoe kon hij na een uit- jA/oerde beweging zeggen "gceeeed"al was de leerling er heilig van over tuigd, dat hij het beroerd gedaan had. Hoe schepten wij er vermaak in, wanneer hij met het masker cp zijn achterhoofd stond te doceeren, daarbij zijn vinger langs zijn eenigszins geprononceerde neus leggende en zacht fluitgeluiden makende als een niet al te boo^s katertje. Ja, wij misten hem erg! Wij hebben met hem medegeleefd; wij hebben in gedachten de sma- keloose bouillon met het pieterseliesmaakje medegenuttigd.Wij hebben zijn veelvuldige maaltijden, bestaande uit geraspte en gemalen rauwheden meegegeten. Een leefde er zelfs zoo mee, dat hij hem een grasveldje wilde afstaan, opdat hij daar door niemand gestoord zou kunnen grazen. Doch zie, het getij keerde. Op 7 September van het jaar 1937 des avonds 8 uur was hij weer in de zaal van H.B.M. aanwezig, nog wel niet geheel de oude, maar toch aanwezig om' getuige te zijn van een deel der docr de gevormde commissie uitgeschreven wedstrijden, bij te wonen. Fraaie prijzen waren er door hem beschikbaar gesteld. Cndergetee kend e smaakte het genoegen hem te mogen toespreken, daarbij een krans van alle leerlingen overhandigend. Je neus trilde alweer angtwekkend, ouwe jongen! Hoera, hoera!, hij was er weer! $4 In deze stemming is de geruischlooze voorronde en de z^er geluidmakende finale getrokken, zeer vlot door Hr.Mosman berecht. De heeren Steynders, v.Nigtevegt, van Gemert en Jansen smaakten het ge noegen respectievelijk de eerste, tweede, derde en vierde prijs in ont vangst te nemen. Na afloop was het weer als vanzelfsprekend als vanoudsI P.R. SCHERMEN êQHEjjMPROGR&ivliiA (Competitie A.S.B.) 29 September, 8.25,zaal I.B.:floret I.B.- H.B.M. I.B.- WGA I.B.-1S35 Stijnders DOS HBM DOS WGA - Sjerpina DOS - Sjerpina HBM - Sjerpina Mosman - 1935 - 1935 - WGA Brugman Vrijdag 8 Oct.8.25 zaal S.ierpina: floret Dinsdag H.B.M. - H.B.M.- I.B. H.B.M.- I.B. Stijnders Vriidag22/10i 1935 - H.B.M. 1935 - Jason 1935 - DOS Hess ink 12/10 8.- zaal H.B.M. I.B. degen (le helft compet, sabel degen 8 u. zaal 1935,dogen Jas on - DCS H.B.M.- DOS H.B.M.-Jas on Mosman Sjerpina -mASC Sjerpina - I.B. Sjerpina - 1935 Mosman DOS ASC ASC - I.B. - 1935 - I.B. Stijnderd Maandag 25/10 DAMES 5 u T:B - MepmF H.B.M.-Meyerink H.B.M.- I.B. Stijnders zaal I.B,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 3