'loOCJQTC LU Cl r CLUDNItUW5 -S g P1EMBF.Q. I9Ó7 HOE ZALIG»i Hce zalig is het, als je in September Met kloppend hart ten rommelzolder tijgt En uit een afgedankte kinderwagen Je vcetbalkoffertje te voorschijn krijgt» Hoe zalig is het, als de geur van schimmels Opstijgt uit mcdderkous en voetbalschoen! Hoe zalig is 't, om naarstig af te bikken De harde klei van 't vorige seizeenI En als je voor het eerst weer op je fiets stapt En Amsterdam van West tot Oost doorkruist En na een uurtje rustig wachten voor de spoorboom Het grootsch paleis s&iet staan, waar H»B.M. in huist... ■^c>e zalig is het dan. om weer t'aanschouwen Ket^gladgeschcren, witgelijnde veld, Omringd door sloten en princesseboonentuintjes En schitterend van paardenblcemen, »ngeteld! Dan hangt al bliksems gauw je C.& A'tje Aaan een stuk roestig spijker in de muur Dan sta je in een oogwenk in je voetbalbaadje En storm je *t veld cp, vol van voetbalvuurl Hoe zalig is het, als je voor het eerst weer Zcc uitgekiend doelmatig wordt gekraakt! Hoe zalig is't, als weer voor 't eerst je scheenbeen Zoo sympathiek blauw-kleur end v/ordt geraakt! Hce zalig is het, als je weer hoort praten Van prutsen, stomme harses, enzoovoort En als een woedend paar scheidsrechterorgen Je zondig lichaam dwars de grond inboort! Maar o!hoe zalig is na afloop «t toeven In zeekre tempel, waar Felix priester is! Hoe zalig, rl f hoe allemachies zalig, Hoe zalig, dat het weer September is!1 vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 1