- 5 - Pas in 1935/36 werd weer voor do compotitio ingoschrovon, doch hot suc ces was aanvankelijk minder dan matig. Later in hot soizcon word echter "de geest" ever H.B.M. weer vaardig, dcch do achterstand was te groot om zelfs door een stevige eindspurt te werden ingehaald. We bercikton do dorde plaats, echter niet in de eerste, maar in de derde klasse, waarin wigi als opniouw boginnenden werden ingedeeld. Dit seizoen - 1936-1937 - word echter direct flink aangepakt en zoo slaagden wij erin eindelijk weer eens oen kampioenschap, zij het dan slechts van oen derdo-klasse-afdeeling, te behalen. Dit is vooral te danlen aan do goede geest, aan do prijzenswaardige animo die er bij do spelers bestaat. Moesten wij do eerste klasse verlaten door "bloedarmoede", door gebrek aan spelers, dit seizoen is hot geen enkelo maal voorgekomen dat wij onvoltallig in het veld kwamen. Een sprekend voorbeeld was nog do o enige weken geleden ge speelde wedstrijd togen K.M.V.Z. Het terrain dozer vereeniging is gelogen aan het einde der wereld, aan den Plaatijzerweg, maar desondanks waren wij met ons volledige elftal plus nog vier reserves on zolfs nog eon paar supporters onder aanvoering van Koolman, don"voor zitter der supportersclub" aanwezig. In ieder geval wordt do naam van de H.B.M. in don A.K.V.B. woer mot ooro genoemd, wat voor ons allen, maar in 't bijzonder voor voorzit ter Raaynn en penningmeester Walop oen prettig idoa is. Zeventien jaren geleden was Raayen even enthousiast voor de H.B.M.-voetbalclub als thans. Bij het behalen van het eerste kampioenschap zag ik hem tersluiks een .p.thaan wegpinken en ook bij hot behalen van het kampioenschap van dit jaar zag ik hem worstelen mot oen "ontroeringsbïok" in do koel. Onze penning meester, die ook reeds zeventien jaar z'n hand op do geldkist houdt, zal zich erover verheugen, dat na eonige jaren van depressie do voetballers weer succes beginnen te boeken. H.B.M.ors, laat het behaalde succes een aansnoring zijn zoo door te gaandan kunnen wij (wat zegt U van niet?) over drie jaar kampioen van den A.K.V.B. zijn! Einde SUNTRAM.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 5