stemming is er zoo gauw door bedorven, vooral bij het zwakke geslacht. Na afloop reikte de voorzitter, de Heer Boeleaan ieder" der deel neemsters, ai naar gelang zij een plaats op de ranglijst-innamen, een paaschkuiken uit. Aan eiken prijs hing een keurig kaartje, waarop het conterfeitsel van het dier, of ondier, was geteekend en tevens het cijfer van de behaalde rang, (Ik vermoed werk van Salomo Hessink) Te vermelden nog een keurige rede, die de uitreiking begeleidde. De stemming in de troep was goed. Een aardig succes voor de 'technische commissie, aan wie zeker een woord van hulde toekomt voor haar eerste attaque Nu spoedig voor de heeren om de "Frix de Hajenius" P.R. TOMBOLA HEINEKEN'S BAND In verband met het feit, dat de toevloed van prijzen voor boven genoemde tombola nog niet overweldigend is, verzoekt de Heer Derksen ons de leden nogeens aan het bericht in het vorige clubblad te herinneren0 VOETBALTRAINING A Op verzoek van eenige leden heeft de Heer Marimus zich weer - beschikbaar gesteld voor de dezen winter afgebroken trainingsavonden. De trainingsavonden znHen met ingang van Woensdag 14 April a.s. her-vat worden en wekken wij alle voetballers op, deze, vooral in verband met de nog te spelen zware kampioenswedstrijden zeer nuttige avonden, te bezoeken! FF OGRAKI A S CHER MEN Voor de competitie van den A.S.B, waren op 19, 20 en 21 April, drie achtereenvolgende avonden dus, wedstrijden vastg*esteld» Aangezien onzeschermers ook nog wel eens wat anders te doen hebben dan schermen, is hiertegen bezwaar gemaakt, waarmede door den Heer Mayer rekening ge houden zou worden. Het gerectificeerde pi igramma is nog niet in ons bezit. A.S »B .Beker ~v De degenwedstrijd om den A.S.B.-beker heeft Zondag 18 April om tien uur plaats in de zaal PaoliMisschien iets voor de bezoekers van ons jaarfeest? oabalkampioenschan van Nederland - ^?ok deze wedstrijden hebben plaats in de zaal Paoli en wel op bondag 25 April. JET VO.GEND NUMMER VAN HET H.BM.-CLUBNIEUWS S.VJP. - «uiN o. VAN DER ZV/AAL, ZOCHERSTRAAT 5, AMSTERDAM-W

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 6