1924/19Ê5 «J^nog dooreen fon^ bet seizoen 1924/1925.^ 4 - GESCHIEDMIS (Vervolg) 24 51-6 17 38-19 15 38-21 15 37-25 6 14-41 4 16-46 12-48 Was het vorige gedeelte van de H.B.M.-voetbalgeschiedenis een aaneenschakeling van glorievolle feiten, nu moeten we een toontje leger gaan zingen.^ .eneenigingsjaa;^v-liete^Volker^en^ijnlens sonde^he^hft^vierde IS/dftweedl plaats te bezetten, doch toen ging het "bergafwaarts. Rt,?md seizoen 1923/1924 V.V.G.A. 12 I." 12 0 0 H.B.M. 12 8 o 3 Robaver 12 7 o 4 K.N.S.M. 12 1 3 3 I.B. 12 o o Métallicus 3-2 1 Lona 12 1 1 10 Nog één iaar hielden wij ons staande in de eerste klasse, doch in het seizoen 1925A926 kw^ het oogenblxk van wedstrijd daarvan is mij zeer bijgehlevenen je ongeslagen Bovenaan, stonden, zooals U weet, zeer slecht. V.V.G.A. sto:hoogtepunten van het 4>e wedstrijder. H.B .M.-V.V.G.A. waren in dien tijd ^oogtepunt.^^ -seizoen. En dit werd er weer een. Alles werd erop g^kk luiters sloegen lukte na een geweldig spannenden strijd. v V G A. met 2-11 in den allerlaatsten wedstrijd het nog 0 achot'gelük, terwijl Rebel ma.akte vanaf de vleugel met een scr stand in ons voor- Stappershoef met een kopbal van zeker 10 M* afstand qc swiu deel bracht. iao(i/iQp7 in de tweede klasse spelen Zoo moesten we m seizoen 1926/122 ^nMae^ t-Mrï gekomen om "Leo" schreef in zijn jaarverslag:"Nu is voor ^*B*^bliefde vermogen tot de buitenwereld te toonen, wat eensgezind, e v.poie j% k V.B. zal het stand te brengen. Ik twijfel er met aan,_of d0 heole A.KjVjB.^ toejuichen, wanneer H.B.M. het volgend seizoe P arom Ret volgend klasse. Vijf jaar geleden was ^B.M. onverslaanb^.a c 0peen, H.B.M. jaar niet kampioen (ongeslagen) der tweede klasse? be mnaei p Tot zoover "Leo", Arie van der Gragt. „„-p-n Vnmnioen! Hij heeft gelijk gehad. We werden ongeslagen stand 2o klasse B: M 10 4 0 24 V.V.G.A. II 14 11 g 3 20 70-33 a .a 6 15 43-42 Si M.N. 14 10 4 0 14 11 2 1 14 9 2 3 14 6 3 14 4 1 9 14 4 0 10 14 3 1 10 14 1 3 10 9 £2-55 T.B. II I4 7 nn ft ^7-65 K.N.S.M. II 14 4 O 10 8 Escompto 14 3 1 10 7 o3-44 Blaufries i a 10 5 16-6. De beslissingswedstrijd om het aideeiingSKaiiipi-u p~pn RiA.V. eindigde 3-2 van V.V.G.A. II gewonnen. De promotiewedstrijd tegen RjA.V^eina g met 1-0 in ons voordeel. Ook aan deze laatste, sen n1-+maven V/ie van zijn vele herinneringen verbonden* De wedstrijd m rIa.V. de beide mocht promoveeren naar de ee^steT klc.sse T ?p? perste gedeelte van beste kansen. Toch wanen we met 1-0. Maar hoe 1 In ne tegenslag, den wedstrijd gaven partijen elkaar weinig toe. H.B. g tQTW±ji toen Breedveld door een knieblessure het veld mo schouder kort daarop Van Nigtevegt dusdanig kwam te vallen, do J miSSen* ernstig blesseerde. Twee van onze beste spelers moeste door een Het onversaagde doorzwoegen van de rest werd^ech er e k ?an reserves prachtige goal van Keuter. Na derust nam Rat-Me^ gversterking. Lach de plaats van Breedveld in. En dit bleek een geduc h sp0ntaan niet, waarde lezer! Raayen kan niet voetballen, f onze ter beschikking te stellen, versterkte hij geducht Nooit wist spelers. R.A.V. had trouwens een zware tegenstander rv.- voétbnlschoen te men, wat hij zou doen. Een kopbal probeerde hij me5_ rie+ p-emist bereiken, terwijl hij naar een lage bal dook. Een ba 7elfs%en kon worden, stapte hij keurig overheen, maar een bal, en yj(ón Bakhuys moeite mee gehad zou hebben, raakte hij zond - volle blik op de zwoegende Raayen en elke H.B.M.er gaf zie O O K V

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 4