SI W van Keizer is hersteld en ook'Keu tor vera beschikbaar is. Spelend in het tempo en met hot elan als togoi. Bimr:1 h ebb en wij en van de kampioenswed strijden en van don Luan-bal do besto vnwach .innen Aan het elftal de taak om op dit mooie seizoen de kroon te zet ten door ook te dóen, wat van hen verwacht wordt: do "grccte" kampioens- plak en de Luan-bal in onze medaillekast! Dat geeft zoo'n steun in den rug bij het binnenstappen van de tweede klasse in September! KAMPI OEI'TS -LIMKERICKS De voorzitter; Ik denk aan het grootschc verleden Als een S,D.A,Pler aan Zweden! Het wordt ma te yeol-. Schiet een brok m m'n keel Three cheers voor die kerels van hedenI De Penningmeester: Als je nü nog naar 't kampioenschap moest fluiten Dan kon je het zaakje wel sluiten. Met je drooge gezicht Deed je niets dan je plicht, Haar 't kost mij m*n dierbare duiten! De aanvoerder: Jullie zijn, om het zee uit te drukken, Een gruwelijk stelletje krukken. Zooiets mag - Zeer terecht - Op het veld niet gezegd, 7eshalve ik het hier maar laat drukken! De voorzitter der Supporters-club Ilc en m'n twee andere leden. Zijn best over jullie tevreden! Wat jop ons terrein ziet, Zie j'im't stadion niet (Anders was dat allang overleden!) Des spelers gade t Is heel leuk om je vrouw te verrassen Met jn kampioenschap van modder en plassen. Hier heb je een zoen, j'aan zwemmen ging doen, v/at minder te wasschen! Maar als Had ik heel •5 Ze blauwe vaan Tot onze entzetting vernomen: E.B.H, is er toch nog gekomen! Het ergste is hier. Die lui drinken bier! En zijn nog niet te gronde, gedomeJ vds GES CHI SPENT Jubilea en kampioenschappen zijn altijd gelegenheden, waarbij ®ei? duilp Pleegt, te nemen in de geschiedenis. En dat is goed, want" uit, net verleden kunnen wij een massa loeren, hetzij hoe het moet, het zij, hoe het niet moet. n-nnn c-, vonden v/ij ter pc Tegenheid van ons voetbalkampioenschap .-iCCv 2 Vt/rslaê'gever "Suniram" bereid, voor ons to visschen in .Jg? -istorie van voetbai-H.,D JA Het eerste gedeelte van de vangst volgt hieronder? Alweer 16 jaar r gej.eden, dat de K.B.M. voor de eerste maal Kampioen werd van den A.K.V.IA. Thans m'nrinirni SBHBSBSBBBHHBBBBnmHmmI tJ -1- 5 W. VO j VLUU V-l VJ hjD» XVI WPPT» fnno Irn mr> -» /-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 3