3. COMPETITIES TAND PER 28 MAART 1936. DELIA 13 11 2 63 - 17 24 WOL 12 8 3 1 49 - 17 19 H.B .M. 13 7 2 4 43 - 24 16 R.A.V.III 12 3 1 6 39 - 49 11 NEDLLOYD II 12 4 1 7 40 - 30 9 SHELL VI 10 3 1 6 22 - 43 7 CENTR.BEHEER II 12 3 9 20 - 36 6 V.V.G.A. IV 10 1 - 9 22 - 41 2 DELIA KAMPIOEN Onze hartelijke gelukwenschen aan de Delianen, die na een uit stekend seizoen ongeslagen en onbedreigd als eerste over de eindstreep zijn gegaan. De wedstrijd Delia-H.B.M. - waarvan de hernieuwde vaststelling reeds een bewijs was van de groote sportiviteit der kampioenen - heeft ons de ploeg doen kennen als een hard en enthousiast werkende combinatie, zonder bepaalde uitblinkers, maar ook zonder de zwakke plekken, die een kantoorelftal zoo vaak eigen zijn. De capaciteiten van deze ploeg slaan wij zeer hoog aan en wij zijn ervan overtuigddat Delia den weg naar de hoogere A.K.V.B.-regionen met het kleinst mogelijke aantal tusschenlandin gen zal weten te vinden. Dat op dit eerste, welverdiende kampioenschaper nog vele mogen volgen! Good luck, Delia! ZENUWEN. Zaterdag 21 Maart begin van de lente, ook voor de Sportclub een hoogtijdag. Je kon het zoo merken overaj. heerschte een zenuwachtige span ning, de voetbalwedstrijd Delia-H.B.M. zou worden gespeeld. Een onzer sup porters, laten we hem voor het gemak meneer H.B.Emmer noemen, toog per tram en bus naar het terrein. Je kon het hem zoo aanzien dat de zenuwen hem danig te pakken hadden en het volgende voorval was hiervan de oorzaak. Toen hij in de meer uit de bus stapte werd hij door den bestuurder aan een politieagent overgeleverd omdat hij in de bus een dame een draai om haar ooren had gegeven. Hij werd opgebracht naar het politiebureau in de Lin- naeusstraat en voor den Commissaris geleid die hem vroeg hoe hij tot die euveldaad was gekomen. "Nu meneer de Commissaris ik was den geheelen dag reeds zenuwachtig omdat ik een belangrijke voetbalwedstrijd in de Meer moest bijwonen. Ik zat in lijn 6 tegenover de bewuste dame. De conducteur kwam met de kaartjes. De dame maakte haar tasch open, nam er haar portemonnaie uit, maakte haar tasch dicht,maakte haar portemonnaie open, nam er elf cent uit, maakte haar portemonnaie dicht, maakte haar tasch open, stopte haar portemonnaie er in, maakte haar tasch toe. Toen nam de dame bij den conducteur een over-l stapje, maakte haar tasch open, haalde haar portemonnaie er uit, maakte haar tasch dicht, deed haar portemonnaie open, stopte het overstapje er in,l en deed haar portemonnaie dicht, maakte haar tasch open deed de portemon naie er in en deed haar tasch dicht. Vlak daarop kwam een controleur om de kaartjes na te zien. De dame maakte haar tasch open, nam haar portemonnaie er uit, deed haar tasch toe, maakte haar portemonnaie open en nam het overstapje er uit, maakte haar porte monnaie dicht, maakte haar tasch open, stopte haar portemonnaie er in, deed haar tasch dicht en gaf daarna haar overstapje aan den controleur. Het kaartje was goed. De controleur gaf het haar terug. De dame deed haar tasch open, nam haar portemonnaie er uit, deed haar tasch dicht, maakte de portemonnaie open, stopte het overstapje er in, deed haar portemonnaie dicht, deed'haar tasch open, stopte de portemonnaie er in, maakte haar tasch dicht. Toon moest ik gelukkig overstappen in de bus. Doch, o schrik de dame moest ook met dezelfde bus mee. Zo zou vóór mij instappen, ze maakte haar tasch open nam.de portemonnaie er uit, deed haar tasch dicht, deed haar portemon naie open, nam het overstapje er uit, maakte haar portemonnaie dicht, deed haar tasch open, stopte de portemonnaie er in, maakte haar tasch dicht, gaf het kaartje aan den busbestuurder en stapte in. Er waren nog twee plaatsen tegenover elkaar. De dame ging zitten en ik tegenover haar. Ze maakte haar tasch open,haalde haar portemonnaie er uit, deed haar tasch dicht, maakte haar portemonnaie open, deed het overstapje er in, maakte haar portemonnaie weer dicht', deed haar tasch open, stopte de portemonnaie er in, sloot haar tasch weer L

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 3