■üi N] N I APRIL IQ3Ö LENTE AAN HET ^'JETËRINQ-PLANTSOEN De Lente komt en slaat haar tenten op aan het Weteringplantsoen. En elke boom mint de traditie en kleedt zich, zoo 't behoort, in <t groen. De merel zingt in de platanen het einde van het winterwee; de meeuwen schreeuwen minder gulzig en ?t tocht niet meer op V.& V. In de Den Texstraat leeft de melkboer zoowat op Casanova-voet want alle Gretchens, Trudes, Mizzis, hebben de Lente in haar bloed. De vlaggenstok wijst van de silo omhoog in smetteloos azuur; de zon stroomt de kantoren binnen en Pils, de kat, zoekt avontuur. De voetbalsecretaris grinnikt, want zélfs het H.B.M.-terrein zal, als dit weer nog even aanhoudt, nu binnenkort bespeelbaar zijn. Maar soms ook trekt een zachte regen kringetjes in de Singelgracht, waar de zandschuit "Op Hoop van Zegen" geduldig op wat lading wacht. De schippersdochter ruikt de Lento en heeft zich extra opgeknapt; straks glipt zij snel uit het kajuitje en fladdert hoopvol naar de stad... Het pirement kweelt op de kade ,lrolaisir d'amour" en "Frühlingslied". De kinderen van Jonker zuchten: Zóó mooi kan Mengelberg 't toch niet! Het oude ventje op zijn bankje snuift met een glimlach en een zucht, de geur van oude herinneringen op met de zwoele lentelucht. De kleine man spreekt nu met Winter omtrent zijn nieuwe zomerpak; in de confectie-etalage weerspiegelt een seringentak. trrw

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 1