SPORTCLUB c^)y=^====~==z CLUBNIEUWS N22' NIEUWJAAQ. 193Ö. BP» 0 ERGO BIBAMUS (LAAT ONS DUS DRINKEN) Een zonderling Drinklied met eerbiedige verontschuldigingen aan Goethe Het jaar is gestorven, hoog leve het jaar! Mijne vrienden, Ergo Bibamus! Ik schroef straks voorzichtig mijn hoofd uit elkaar; Maar eerst, mijne vrienden, Bibamus! Er is weer een jaar naar z'n grootmoeder toe; Wie vraagt daar zoo vriendelijk: How do you do? Uitstekend, ik dank U, maar mijn hoofd is zoo moe! Bibamus, Bibamus, Bibamus! Er zit de cadans van een trein in m'n kop: BibamusBibamusBibamus Ik trek aan de noodrem, maar 't ding houdt niet stop; Bibamus, Bibamus, Bibamus! We rijden zoo prettig door 't nieuwe jaar; Maar het zand in m'n hoofd wordt me nü toch te zwaar! Waarom kijkt die maan zoo verschrikkelijk raar? Bibamus, Bibamus, Bibamus! 4 Nee, ik bèn en ik blijf bij m'n volle verstand; Ergo, mijne Heeren, Bibamus Ik weet héél precies, wat er is aan de hand, Mijne Heeren, Ergo Bibamus! We hebben een oud jaar ter aarde besteld Onder davrend gelach op het galgenveld; Op 't begrafenismaal heb ik nootjes gepeld, Maar nu, mijne Heeren, BibamusI SssstHet kind, dat zooeven geboren werd, slaapt! Voorzichtig, voorzichtig,.Bibamus De heele wereld heeft 't aangegaapt En gebruld en gezongen: Bibamus! Hoe zullen we staan als dit prille jaar Oök liggen zal op de doodenbaar? Huilen?. .Lachen?. .Laat slapen maar.... En voorzichtig, voorzichtig, Bibamus! Cheerio!!... Het volgende jaar zijn de boomen weer groen En schijnt weer de zon... Bibamus! Ook het volgende jaar geeft een vrouw weer een zoen En fluistert vertrouwlijk: Bibamus Ook het volgende jaar zal het gerstenat Weer schuimen en bruisen uit 't koele vat! Ook het volgende jaar is het leven een schat! Ergo, alle menschen, Bibamus!! VDZ a

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 1