AMSTEL PERSONEELSORGAAN VAN DE AMSTEL BROU Overweldigend Amstel succes in Athene Het leven 1 RIJ N.V. Nr. 24 - 2 december 1 965 Noemden de oude Grieken bier een godendrank, de huidige generatie blijkt het drinken van bier, gezien de toene mende vraag naar Amstel, niet meer aan de goden over te laten. De vraag overtreft momenteel belang rijk de productie. De brouwerij draait al sinds maanden op volle toeren en van de machines en installatie wordt veel ge vergd. De Grieken zijn echter ware meesters in het improviseren, een eigenschap die bij een overbelast bedrijf wel eens voorde len heeft. Daar het wagenpark wat krap is, ko men veel afnemers zelf hun bier halen en hebben er uren van geduldig wachten voor over om hun dagelijks rantsoen gerealiseerd te zijn. Vorstverlet zoals in Nederland kent men hier niet en gedu rende de winter wordt normaal doorge werkt. De temperatuur daalt zelden be neden het vriespunt, hoewel koude hier doordringender is dan in West-Europa. Griekenland heeft 300 dagen zon per jaar en het klimaat is hier dan ook ide aal te noemen. Van april tot oktober kan er gezwom men worden; dit doen alleen toeristen, want een Griek zwemt alleen in de drie heetste maanden, n.l. juni, juli en augus tus. Ze informeren dan ook dagelijks of je gezwommen hebt, dit schijnt voor hen even belangrijk te zijn als de vraag of je goed geslapen hebt. Overigens zijn de Grieken een vriendelijk en gastvrij volk Het brouwerijcomplex in Athene. vers gebotteld bier mee te nemen. Dat de gemoederen van de wachtenden bij een temperatuur van 35 a 40° C wel eens oververhit raken is niet verwonderlijk. Wel niemand zal bij de start van de brouwerij op 16 februari j.l. hebben ver moed, dat na enkele maanden over uit breiding zou worden gesproken, en aller minst dat in september al zou worden begonnen met de fundering voor de nieuwe gist- en legerkelders. Van het bij de opening zo keurig opgeruimde brouwerij-erf is dan ook weinig meer te zien. Alles ligt weer - wat bij iedere bouw onvermijdelijk is overhoop. De uitbreiding omvat eveneens de bouw van vier nieuwe moutsilo's en het bijplaatsen van een nieuwe ketel in het brouwhuis met de daarbij behorende pompen en apparaten. Wanneer alles volgens plan verloopt, dient een en ander in april volgend jaar met meer vrijheidsdrang dan men in Holland gewend is. Het uitgaansleven in Athene beweegt zich om duizenden eethuisjes en taver- nes, meestal bevolkt door mannen, die hun maaltijd 's avonds buitenshuis heb ben, met hun onafscheidelijke kannetje retsina, een wat harsachtig smakende wijnsoort. Het centrum van Athene doet Europees aan en heeft mooie winkelwijken. De buitenwijken hebben iets oosters en zijn wat rommelig. De fabrieken liggen hier overal ver spreid en een zwaar rokende steenfa briek naast een benzinestation is geen zeldzaamheid. Athene breidt zich in een snel tempo uit, de meeste huizen worden hier in gedeelten gebouwd. Het eerste jaar de benedenverdieping en na enkele (Slot op pag. 2) begint bij veertig. Deze boeiende slagzin willen wij graag propageren om alle „Abraham zieners" enigszins gerust te stellen na ons artikel van veertien dagen geleden. Velen zullen zich herinneren dat de Stichting „Het leven begint bij veertig" ontstond in de jaren vijftig toen vele wat oudere gerepatrieerden uit Indone sië - doch ook anderen - moeilijk een werkkring konden vinden. De resultaten van het werk van deze Stichting waren zeer de moeite waard, al was het alleen al om de psychologische invloed die van deze slagzin uitging op de werkgevers. Terecht wees de Stichting erop dat een werknemer van boven de veertig jaar veel pluspunten heeft. Zij zijn meestal loyaler tegenover de werkgever, zij werken veiliger, verzuimen minder vaak en zijn trouw aan het bedrijf. Bovendien zijn het mensen die zich be vinden in het tijdperk waarin men in volle rijpheid zijn krachten kan ont plooien en zijn prestaties vooral kwalita tief op een hoogtepunt staan. Prof. Lievegoed maakte een indeling in levens tijdperken waarbij hij de fase van 20-45 jaar de expansieve fase noemde, terwijl hij de periode daarna als de sociale fase aanduidde. In de expansieve fase denkt de man: wat verlang i k van de wereld? terwijl hij zich in de sociale fase zal afvragen: wat verlangt de wereld van mij? In deze laatste periode zal hij zich geven aan het werk, zijn gezin en aan de samenleving. Het is duidelijk dat daarom deze leef tijdsfase zeer geschikt is voor het geven van leiding omdat men bereid is tot dienen. Spreekt men daarom wel over de tweede jeugd? Beslist niet; deze uitdrukking heeft te maken met de crisis die iedere man van midden veertig doormaakt wanneer hij ontdekt dat hij staat tegen over het onherroepelijke. Dan kan verzet rijzen en het gevoel ontstaan, ik begin het nog eens opnieuw. Hij begint dan aan zijn tweede jeugd Toon Hermans bezingt dat voortreffelijk in zijn liedje „Vader gaat op stap". Daar ervaart vader dat die tweede jeugd helemaal niet bestaat. Het leven begint bij de veertig maar dan zonder jeugd. Attendens

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1