AM STEL Gedachten 1 TELEX - de snelste weg voor het geschreven woord PERSONEELSORGAAN VAN DE AMSTEL BROUWERIJ N.V. Nr. 1 5 - 29 juli 1965 Wanneer ik er mij af en toe eens toe zette om over het drukke gedoe van de mensen na te denken, over de gevaren en moeilijkheden waaraan zij zich bloot stellen, aan het hof, in de oorlog, waar zoveel twisten, hartstochten, gewaagde en dikwijls hachelijke ondernemingen ontstaan, ontdekte ik dat alle ellende van de mensen alleen daaruit voortkomt, dat zij niet rustig in een kamer kunnen blijven Zij hebben een geheim instinct, dat hen ertoe drijft de verstrooiing en de be zigheid buitenshuis te zoeken en dat voortkomt uit het diepe besef van hun voortdurende ellende. En zij hebben nog een ander geheim instinct, dat een over blijfsel is van de grootheid van onze eerste natuur en dat hen doet inzien dat het geluk uiteindelijk toch alleen in de rust gelegen is en niet in de drukte. En uit deze beide tegenstrijdige instincten vormt zich in hen een verward streven, dat zich in het diepst van hun ziel aan hun gezicht onttrekt en dat hen drijft om rust te zoeken in de drukte en om zich steeds maar te verbeelden dat de bevrediging, die zij niet vinden, eens hun deel zal zijn wanneer zij, door be paalde moeilijkheden te overwinnen, de deur tot de rust zullen kunnen openen. En zo gaat heel het leven voorbij. Men zoekt rust door het bestrijden van enige hindernissen, en als men ze overwonnen heeft, wordt de rust onverdragelijk, want dan denkt men aan de narigheden die men heeft of aan die welke ons be dreigen. En zelfs wanneer men zich aan alle kanten voldoende beschut wist, zou de verveling niet nalaten eigenmachtig op te stijgen uit het diepst van het hart waar zij natuurlijke wortels heeft, en de geest niet haar vergif doortrekken. Pascal (vertaling van drs J. A. C. Lenders in Prisma-boek 765, Utrecht 1963) op het telexapparaat en roept Helmond op door nummer 51024 aan te slaan op het toetsenbord. In Helmond klinkt een belsignaal in het telexapparaat aldaar en automatisch gaat dit laatste nu de juiste tijd en de telexnaam amstelbier hm tik ken, dat in rode letters op het papier van het apparaat in Amsterdam verschijnt. De telexiste weet dat de verbinding een feit is en zij geeft nu aan Helmond te kennen dat Amsterdam iets gaat berich ten en tikt dus amstelbier asd. De cor- (Slot op pag. 2) Het is een onwezenlijk, een beetje spook achtig gezicht een telexapparaat aan het werk te zien - ten minste als het een bericht opneemt. Een soort schrijf machine is het, die schrijft zonder dat er een zichtbare hand aan te pas komt. Sinds korte tijd is de Amstel Brouwerij aangesloten op het telexnet en er staan nu telexapparaten in Amsterdam (op de typekamer) en in Helmond. Wij kunnen dus ook verbinding krijgen met telex abonnees over de gehele wereld via de snelste weg voor het geschreven woord. Inderdaad, want hoewel een telegram even snel van het ene naar het andere punt gaat, komt een telexbericht direct bij de geadresseerde thuis en is daarbij veel goedkoper. Ook goedkoper dan telefoneren. Hoe wordt er getelext? Zoals gezegd is een telexapparaat nage noeg gelijk aan een schrijfmachine. Deze is via een kabel verbonden met de telex centrale van de PTT. Hier heeft elke telexabonnee een nummer en een telex- naam. De Amstel Brouwerij Amsterdam heeft nummer 11301 gekregen alsmede de telexnaam amstelbier asd; Helmond heeft nummer 51024 en als telexnaam amstelbier hm. Het karakteristieke van telexschrift is dat er geen hoofdletters in worden gebruikt; dit in tegenstelling tot telegrammen die uitsluitend met hoofd letters worden geschreven. Wil Amstel Amsterdam nu iets mede delen aan Amstel Helmond dan zet de telexiste de boodschap die schriftelijk is doorgegeven aan de typekamer voor zich Mejuffrouw I. Swaving achter (of voor) de telex.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1