'AMSTEL DE ROET Amstel bier in Zuid-Afrika is nauwelijks binnen - wij bedoelen hiermee de gratificatie - of er wordt al weer druk gediscussieerd over de vraag wanneer de volgende loonronde komt. l)an ligt er nog iets in het verschiet van een uitkering ineens waarover in de Stichting van de Arbeid overeenstem ming is verkregen. Nu is het ontvangen van geld altijd een prettige zaak, maar de vanzelfsprekend heid waarmee veel mensen - ook heel jonge - dit geld opeisen, geeft stof tot overdenking. Wij zitten blijkbaar zo gevangen in de greep van de welvaart, zijn zo bezeten van steeds méér, dat wij niet merken dat wij te maken hebben met een wijkende horizon. Telkens denken wij, dat als wij een begeerd artikel hebben verkregen, dat dan geluk ons deel zal worden. Maar helaas kijken wij op dat moment alweer naar het volgende begeerde goed. Mensen die op deze wijze leven, zien de welvaart als doel met alle nare gevolgen ervan. Het is goed om vast te stellen, dat door het stijgen van ons inkomen onze ver antwoordelijkheid zowel tegenover ons zelf en ons gezin, alsmede tegenover de wereld daarbuiten toeneemt. Wij vinden dat het onderwijs goedkoper en beter moet worden. Wij vinden dat de mili tairen meer soldij moeten ontvangen. Enfin, wij vinden zoveel, maar wij ver geten dat wij in een democratisch land levende daar allemaal best voor zouden kunnen zorgen als wij dat wilden. Loonsverhogingen en belastingverla gingen zijn gevolg van een bepaalde keuze die wij als volk hebben gemaakt. Bezien wij mede de grote nood in de minder ontwikkelde landen, dan is het de vraag of de keuze die wij maken wel altijd de juiste is. Attendens MR P. PLANTENGA COMMISSARIS In de aandeelhoudersvergadering die maandag 28 juni j.l. in de commissarissenkamer is gehouden, werd mr P. Plantenga benoemd tot commissaris van de vennoot schap. Hij volgt in deze functie prof. mr dr G. M. Verrijn Stuart op, die is afgetreden in verband met het bereiken van de zeventig jarige leeftijd. Mr Plantenga is directeur van de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. The South African Breweries Ltd., een grote vennootschap die in Zuid-Afrika, Zuid-West-Afrika, Noord- en Zuid- Rhodesië ongeveer 10 brouwerijen bezit, heeft besloten Amstel Pils te gaan brouwen volgens de aanwijzingen en de recepten van onze brouwerij. Alle voorzorgen worden getroffen om te garanderen dat in Zuid-Afrika hetzelfde bier vervaardigd wordt als in Nederland. Alles moest precies afgesteld worden voor het verkrijgen van dezelfde top kwaliteit, want ieder detail is in de bier bereiding van belang en niets mag ver onachtzaamd worden. Grondstoffen als hop, mout en gist moeten evenals de kwaliteit van het water zorgvuldig onder zocht en aangepast worden. De uitste kende technische uitrusting van The South African Breweries, de mogelijk heden voor wetenschappelijke controle en een staf van ervaren technici vormen bovendien nog een garantie voor de vervaardiging van een eerste-klas-pro- duct. Het gehele productieproces zal onder blijvende controle van de Amstel Brouwerij in Amsterdam staan. Het Zuidafikaanse publiek gaat meer en meer tot het drinken van bier over. De mensen houden van goed bier en we mogen dan ook een behoorlijke omzet van het Amstelbier verwachten. De Zuidafrikaanse biersoorten zijn goed en lijken veel op de Engelse; het is dus geen pils zoals ons Amstelbier. De brouwerijen zijn alle modern inge richt, zeer rationeel en de sociale voor zieningen zijn ideaal. De verhouding tussen werkgevers en werknemers is bij zonder goed en er heerst in de brouwerij een gezond bedrijfsklimaat. Op het ogenblik is het winter in Zuid- Cslot op pagina 2) Een gedeelte van de Castle brouwerij te Isandro, Transvaal, die behoort tot het concern van The South African Breweries. Links is nog juist een stuk van het keldercomplex te zien; hieruit betrekt de tankaanhanger zijn lading. Ernaast is het brouwhuis met zijn glazen wanden. Rechts is de mouterij, waar de mout ligt opgeslagen in negenenvijftig silo's. De Castle brouwerij begon haar werkzaamheid in 1957 en bereikte in minder dan zes jaar de erste miljoen barrels (1.635.000 hl).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1