Het magazijn van de legerkelder waar o.a. enige soorten borstels, slangen, koppelingen enz. enz. liggen opgeslagen heeft enige tijd geleden een nieuwe behuizing gekregen, waar de heer G. Bron (op de trap) de scepter zwaait. Dal orde en netheid bij hem geen loze frase is blijkt overduidelijk uit deze foto. (Slot van pag. 6) BAROMETER Tegen kwart over twee werkt het beurs- apparaat altijd onder hoogspanning. Van af de galerij ziet men dan de hoeklieden druk bezig met het uitrekenen van de koersen. Loopjongens rennen heen en weer om de koersbriefjes zo snel moge lijk af te geven bij de guidebank, van waar via de buizenpost de briefjes in de guidezaal belanden. Op lange tafels wor den ze hier gesorteerd en op lijsten op genomen. Alles moet in snel tempo gebeuren, want inmiddels staan voor het loket de loop jongens van de dagbladen te dringen. Zij moeten de koersen in ijltempo doorgeven naar de redactie, die op haar beurt weer moet zorgen, dat juist voordat de persen gaan draaien op de zetterij de copy ge reed komt. Alles onder hoogspanning, want verlies van een minuut kan beteke nen, dat de expeditie net te laat komt voor een bepaalde trein, waardoor elders een aansluiting wordt gemist en de lezer in Groningen of Venlo zijn avondblad met het beursoverzicht van vandaag niet zoals anders vóór het avondeten in zijn bus vindt. Tempo en hoogspanning kenmerken het leven van de leden van de beurs. Van ieder van hen wordt verlangd, dat hij snel werkt en onmiddellijk reageert op belangrijke politieke en economische ge beurtenissen. Dit snelle reageren van de beurs en haar leden vormt voor velen een belangrijke aanwijzing. Vandaar dat de beurs wel met een barometer voor de bedrijvigheid of met een peilglas, waarop men de stand van zaken afleest, wordt vergeleken, en zakenlieden, bedrijfsleiders en vaak ook velen, die misschien geen effecten bezitten, 's avonds toch onmid dellijk de krant grijpen of via de radio naar de beursberichten luisteren om het laatste nieuws te vernemen over de effec tenbeurs. De beurs is immers de polsslag van het bedrijfsleven. Elke schokkende gebeurtenis of belangrijke verandering doet zich hier onmiddellijk, soms in ver sterkte mate, gevoelen. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 9