De beurs: barometer voor het bedrijfsleven De Effectenbeurs op het Beur voorwaarden voldoen, wil het stuk in de officiële notering worden opgenomen. Dit „officieel" wijst op het bestaan van regels en controle op de naleving daarvan. Met het opnemen in de beursnotering houdt de taak van het beursbestuur echter niet op. Er is ook een „officiële" beurstijd, namelijk de tijd van 1 uur tot kwart over 2, en dit betekent, dat slechts de koersen, welke in deze beursperiode tot stand ko men, worden opgenomen in de officiële prijscourant, die elke beursdag door de Vereeniging voor den Effectenhandel wordt uitgegeven. Het opmaken en vast stellen van de prijscourant geschiedt door de Commissaris voor de Notering, die lid is van het Beursbestuur. leinlinks de Koopmansbeurs. ringmaatschappijen, pensioenfondsen e.d. Zij geven immers de orders. De koersen zijn dan ook meer een afspiegeling van de verwachtingen van de beleggers of beleggingsinstellingen, dan van de gedra gingen der beursleden. Bij de koersvor- ming kunnen talloze factoren een rol spelen, zoals het te verwachten markt- verloop, de uit te keren dividenden, de te maken winsten, politieke ontwikkeling, verschuivingen in de vraag naar artikelen enz. De effectenbeurs „maakt" dus de koersen niet, zij „registreert" slechts het resultaat van de vraag en het aanbod van de cliëntèle. Overigens dient men te bedenken, dat de Vereeniging voor den Effectenhandel aan elke beursdag in vijf kwartier een omzet van 15-20 miljoen gulden Hoe koopt en verkoopt men een obligatie of een aandeel en op welke wijze wordt de koers vastgesteldDe een meent, dat de effectenhandelaren de koersen naar eigen goed dunken kunnen doen dalen en stijgen. Een ander beweert, dat, zodra een order is gegeven, men aan de willekeur van de beurs is overgeleverd en slechts moet afwachten hoe de bal rolt! Het is evenwel uitgesloten, dat de effec tenhandelaren de koersen naar believen kunnen verhogen of verlagen. Bovendien is de beurshandel aan een strenge regle mentering onderworpen en ziet het Beurs bestuur nauwlettend toe, dat niemand de reglementen en voorschriften overtreedt. Een effect moet aan een lange reeks van Nu zegt men wel: „Ja, maar de effecten handelaren hebben dan toch zelf in de hand, welke koersen zij willen opgeven Doch dit is bepaald onjuist. Niet de leden van de effectenbeurs zijn voor de koersvorming verantwoordelijk, doch hun opdrachtgevers: particuliere beleggers, directies van spaarbanken en van verzeke- 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 6