Redders klaverjasten het best In memoriam C. A. Gecris U heeft allen het ontstellende bericht gehoord over het zo tragisch ongeluk, dat Carel A. Geeris op ruim 35-jarige leeftijd is overkomen in de avond van 2 december j.l. te Lippstadt. Als veelbelovende jongere medewerker van de afdeling Export bevond hij zich op een van zijn reizen in West-Duitsland, alwaar hij zich in korte tijd vele vrienden bij de Engelse militairen had verworven. Niet alleen hier was Carel Geeris een graag geziene bezoeker, maar ook bij de onderdelen van de Koninklijke Marine nam hij door zijn opgewekte en rondborstige per soonlijkheid een zeer bijzondere plaats in. Carel Geeris, die meer dan vijf jaren bij onze Ven nootschap werkzaam was, laat een zeer grote leegte achter en het zal voor ons allen zeer moeilijk zijn te beseffen, dat wij het voortaan zonder zijn prettige medewerking zullen moeten doen. Het medeleven van zijn talrijke vrienden gaat uit naar de zwaarbeproefde ouders, aan wie hij steeds veel vreugde be zorgde; laat het hun tot troost strekken, dat wij aan zijn sympathieke persoon lijkheid een gedachte van grote vriendschap zullen blijven bewaren. Hij ruste in vrede J. A. P. C. Smijers De bedrijfsklaverjaswedstrijd is vrijdag avond 20 november gespeeld. Het was een spannende strijd, hoewel er pas na het vijfde spel bekend werd dat de vis club op de eerste plaats stond. Met 37 punten verschil zou het dan zonder hengel en snoer lukken. De redders zaten hen dicht op de hielen. Toen de bel ging voor het laatste spel wisten wij dat de redders voor de tweede maal de trofee hadden gewonnen. Voorwaar, een prach tige prestatie, waarmee wij hen van harte gelukwensen. De dag erop, zaterdag 21 november, wer den in de Gijsbreghtkelder de prijzen uit gereikt door de heer Struiksma. Daarna gingen we dansen en vernamen toen dat Sint Nicolaas te paard van Hoorn naar Amsterdam onderweg was daar hij van het feestje had gehoord. Aangezien het paard weigerde de trap af te dalen was de bejaarde goedheilige wel genoodzaakt te voet verder te gaan. Hij had vernomen dat de heer Struiksma bij de organisatie van de klaverjaswedstrijd de leiding had gehad en met succes. Hij overhandigde hem onder het uitspreken van waarderen de woorden een geschenk. Terwijl de aanwezigen een Sinterklaaslied zongen schreed de bisschop heen, maar niet na dat hij had beloofd het volgende jaar terug te komen. Toen wij even na middernacht vertrokken was ieder het er over eens dat wij twee gezellige en prettige avonden hadden ge had en ik kan daarom van ganser harte zeggen: bis! B. Hollander Echt Oudhollands snoepje Voor degenen die weieens terugdenken aan het trommeltje van grootmoeder (met babbelaars en boterkussentjes) is hier een recept van een echt Oudholland se lekkernij: „Amazoontjes, een zoort van snoeperij" noemt het Huishoudelijk Woor denboek van 1778 ze. Hier volgt dan de bereidingswijze voor dit snoepje uit de pruikentijd. De maataanduidingen hebben wij maar weggelaten want die benamin gen zeggen ons niets meer. Een gerouti neerde huisvrouw zal wel gauw begrijpen hoe de verhoudingen liggen. Neem poedersuiker en zeef deze; roer hier enige geklopte eieren door tot het enigs zins stijf is. Voeg hier naar smaak fijn gesneden sukade, oranjesnippers en een beetje geraspte citroenschil bij. Vermeng alles goed, rol het uit en maak er balle tjes van ter grootte van een knikker; leg deze uit op een vel papier dat met poe dersuiker bestrooid is. Even gaar bakken in de koekepan of met papier en al op een ijzeren plaat in de matig warme oven schuiven. Laten afkoelen en op een droge plaats bewaren. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 5