8.118 caramboles op één zaterdag De dag is teneinde de strijd is gestreden. Het Vijfde Amstel Biljarttoernooi is afgelopen. Nu is het de beurt van de fotograaf. Parkhotel zaterdag 24 oktober 1964. Zittend van l. naar r. de heren F. van Dijk (lste prijs), P. Kronenberg, H. Onrust (Hengelo, 2de prijs), H. L. de Korte (5de prijs). Staand van l. naar r. de leden van het organisatiecomité, de heren G. A. Tournier, J. Beekman en A. J. A. de Winter. „De wedstrijd wordt gespeeld in poules." „Waar zei je dat de wedstrijd wordt gespeeld?" Wij zullen uit humanitaire overwegingen niet onthullen wie deze vraag stelde het was in ieder geval niet een van de 79 mannen die zaterdag 24 oktober hebben meegedaan aan het Vijfde Biljarttoernooi, dat in het Park Hotel te Amsterdam is gehouden. Oorspronkelijk hadden zich 87 personen opgegeven, maar acht van hen hadden zich door allerlei omstandigheden moeten terugtrekken. tl r was wat meer speelruimte doordat L de organisatiecommissie had kunnen bewerkstelligen dat er voor deze dag twee matchtafels waren vervangen door twee kleine speeltafels, hetgeen een niet onaanzienlijke verlichting betekende voor de wedstrijdleiding, die echter toch reeds had bepaald dat de partijen niet langer mochten zijn dan vijfentwintig beurten, hetgeen vijf beurten minder was dan de vorige keer. De wedstrijd had dan ook een vlot ver loop en om 13.00 uur waren in de elf poules al 44 wedstrijden gespeeld. De heer Marees deed dit jaar mee buiten mededinging. Hij is een te verwoed bil jarter om een dag als deze passief te moeten laten voorbijgaan, maar nadat hij reeds driemaal achtereenvolgens de wis selbeker had gewonnen, kon nu een ander de kans krijgen zich aan de spits te stellen. Evenals vorig jaar werden tussen de mid dag broodjes en koffie geserveerd, nu evenwel in de bovenzaal. Hier werd ook de gezamenlijke maaltijd gebruikt, waar aan circa 150 personen deelnamen. Er waren toen 114 wedstrijden gespeeld. De demifinale en de finale stonden nog op het programma. Tijdens het diner werden de herinnerings vaantjes uitgereikt, wat royaler van for maat vanwege het lustrum. LUSTRUM De heer P. Kranenberg, die ook deze dag weer van zijn daadwerkelijke belangstel ling voor de biljartsport blijk gaf, sprak aan tafel van de Olympische geest die dit toernooi kenmerkte: er is fel gestreden en nederlagen werden met een lach aan vaard. Het is een verheugende dag: het eerste lustrum van onze biljarters. De heer Kranenberg bracht dank aan het 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 3