Puzzel en win een tientje TWEEMAAL VIJF TIEN I De laatste opgave is een puzzeltriptiek. Om te beginnen plaatse men in het rechter zijluik de volgende woorden onder elkaar: 1 EIKEN, 2 LENTE, 3 GRAAN, 4 STENG, 5 TENOR, 6 BUREN, 7 MACHT, 8 ARTIS, 9 REGEN, 10 BAARN, 11 LENEN, 12 KRAUW, 13 KEPER, 14 BENEN, 15 VERDI. In het linker zijluik komen woorden, waarvan de omschrijvingen luiden: 1 dik touw, 2 Ethiopische titel, 3 verspieder, 4 insekt, 5 koren, 6 gewicht, 7 telwoord, 8 vermogen, 9 familielid, 10 schandaal, 11 taart, 12 bouwval, 13 deel van viool, 14 hevige schudding, 15 traject. In het middenluik komen woorden, die zijn samengesteld uit de respectieve letters van de woorden op het linker en rechter zijluik. De omschrijvingen van deze woorden (van 10 letters) staan door elkaar. Als de gevraagde woorden op de juiste manier worden ingevuld in het diagram, leest men op de grijze lijn van boven naar beneden een Nederlandse zegswijze. In het middenluik: dronken, schellinkje (schouwburg), vechten, order, kermisattractie, gebouw van waterleiding, medewerker van aannemer, confereren, heel kleine afstand (bij wedstrijden), stipt, stimulans, lijkbezorger, verandering (van decor), geheel thuis zijn, provinciale hoofdstad. Wie wil meedingen naar het uitgeloofde tientje of een van de drie abonnementen op het interessante tijdschrift ARTIS, zorge dat de oplossing uiterlijk tien dagen na de verschijning van dit nummer in het bezit is van de redactie met duidelijke vermelding van naam, adres en afdeling en op de enveloppe linksboven: PUZZEL. Prijswinnaars Het tientje gaat deze keer naar de heer A. P. Fakkeldij, timmerwinkel; de abonnementen op het tijdschrift Artis werden gewonnen door mejuffrouw E. van der Werff, Export en de heren L. M. M. Beckers, Thuisverbruik en C. M. Heynen, Buitendienst.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 19