Huwelijk in Voiendam C. Smit Enige tijd geleden trad de heer J. C. Smit, productie, in het huwelijk met mejuf frouw C. E. Molenaar, welk huwelijk werd ingezegend in de rooms katholieke kerk te Voiendam, alwaar het bruidspaar woonde en waar het nu als echtpaar woont. Op de foto ziet u het bruidspaar waar van de bruid gekleed is in de traditionele Volendammer dracht, zij het dan dat dit het feestkostuum is. Het zwarte schort is van boven afgezet met een rand van kleu rig geborduurde bloemen; de rode rok mag alleen door gehuwde vrouwen ge dragen worden; het bovenlijfje, klet ge heten, is weer zwart; in de rechthoekige hals zit de kraallap met bloemenmotieven die gelijk zijn aan die van het schort. Mevrouw Smit heeft drie slagen kostbare bloedkoralen om de hals, met een gouden slot, alsmede een vierkante kanten doek, diagonaalsgewijs gevouwen, waardoor de dubbele driehoekige punt op de rug komt te hangen. Op het hoofd draagt zij een ander familiestuk, een hulletje van Brus selse kant, eveneens zeer kostbaar omdat het niet meer te krijgen is en reeds hon derd jaar oud is. DANKBETUIGING Mede namens mijn echtgenote wil ik langs deze weg al mijn collega's hartelijk danken voor de wijze waarop zij mij heb ben bedacht ter gelegenheid van ons huwelijk. ONS leven in de brouwerij (slot) AMSTERDAM Gehuwd Borsten Mej. S. M. Booy met de heer Hettinga H. J. L. Janssen met mej. G. J. Erkens (Fil. Heerlen) J. F. Ballintijn met mej. P. van Kampen Geboren: Annelies Geertruida, d. v. h. echtp. Veld- kamp-Klaassen Johanna F. C., d. v. h. echtp. Burcartz- Albina Laureen, d. v. h. echtp. Epskamp-van Son Jan Albertus, z. v. h. echtp. Hesliga- Klinge Karen Ingeborg, d. v. h. echtp. Smit- Bovenkamp Michel, z. v. h. echtp. N. P. Reina-Burg- hout (Bottelarij) Patrick, z. v. h. echtp. T. van Tongeren- Corver (Expeditie) Maria Anne, d. v. h. echtp. H. F. van Es-Swart (Legerkelder) Adam Jean, z. v. h. echtp. A. J. Roos- Fafieanie (Garage) HEERLEN Geboren: Peter Joseph, z. v. h. echtp. A. G. Theu- nissen-Janssen Germaine Maria Andrea, d. v. h. echtp. P. H. Bemelmans-Crutzen W. J. v. d. Kletersteeg Overleden C. A. Geeris, Export 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 18