Nieuwjaarsdag Het jaar begint op 1 januari, op de eerste dag van de maand die zijn naam dankt aan Janus, de god der Romeinen, die twee aangezichten had en die bij de jaar wisseling door offeranden werd bedacht. Sinds oeroude tijden is de eerste dag van het jaar feestelijk gevierd. Niettemin varieerde de datum vaak en waren de gebruiken verschillend bij de onderschei dene volken. De oude Egyptenaren, Per zen en Foeniciërs bijvoorbeeld lieten hun jaar beginnen bij de aanvang van de herfst. Het begin van de winter was Nieuwjaarsdag voor de Grieken tot 432 v. Chr., toen werd hij verplaatst naar het begin van de zomer. De Joden hebben altijd tweemaal Nieuwjaarsdag gevierd: de eerste maal op de eerste dag van de maand Tisjri (gewoonlijk tussen 6 sep tember en 5 oktober) het begin van hun burgerlijk jaar; 21 maart (1 Nisan) is het begin van hun kerkelijk jaar. Ook bij de Christenen treffen wij de viering van Nieuwjaarsdag op verschil lende data aan. In de vroege middel eeuwen was 25 maart de traditionale dag voor de meeste Christenen. In Engeland was het 25 december, tot 1752. Op 1 januari 1753 vierde Engeland voor het eerst Nieuwjaarsdag op deze datum; Karei IX van Frankrijk had in 1564 de viering naar 1 januari verplaatst. De gewoonte om 1 januari als Nieuw jaarsdag te vieren gaat terug tot de Juli aanse kalender, die in 45 v. Chr. door Julius Ceasar werd ingesteld. De oude Romeinen vierden de dag met maskera des, feesten en het geven van geschenken; de Perzen gaven elkaar eieren; bij de Joden hebben de beide Nieuwjaarsdagen een overwegend ernstig karakter; in de vroegmiddeleeuwse christelijke kerk hield men zich bij rustige meditatie, het lezen van de bijbel en liefdadigheid. In de vijfde eeuw kwam de Nieuwjaars dag op de kalender van christelijke feest dagen. Toen 25 december de vaste dag werd voor Kerstmis werd 1 januari het octaaf en de verjaardag van de Besnijde nis. Driekoningen wordt hier en daar nog wel Groot-Nieuwjaar genoemd. ONDERSCHEIDINGEN Tijdens de Monde Sélection die van 20 juli tot 30 oktober te Parijs is gehouden, werd het Amstel Bier van de Compania Cervecera de Puerto Rico bekroond met een prix d'excellence. Het Amstel bier van de Jordan Brewery werd onderschei den met een gouden medaille. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 14