voorstelbaar veel beelden, zuilen van tempels, mummies, gouden voorwerpen en sieraden, alsmede alles wat betrekking heeft op de Egyptische geschiedenis. Heel belangrijk is hetgeen uit het graf van Toetanchamon is gekomen: zijn troon van goud, zijn gouden bed en kroon, maskers en sieraden. Al deze voorwerpen getuigen van buitengewone kunstzinnig heid en vakmanschap. Toetanchamon was een onbekende vorst die beroemd is geworden door zijn graf, dat in 1923 ontdekt werd door de heren Lord Carnarvon en Howard Carter en dat ongeschonden was. Toetanchamon be tekent „schoon is het leven van Amon" en als men alle kostbaarheden ziet die hem in zijn leven hebben omringd en hem in zijn graf werden meegegeven, moet men wel aannemen dat zijn leven schoon is geweest. Een ander hoogtepunt in het museum is de mummiekamer, waar tientallen mum mies te zien zijn. De Egyptenaren waren kennelijk grootmeesters in het balsemen, anders zouden deze lichamen geen duizen den jaren bewaard zijn gebleven. Bij het gouden masker en de sarkofaag van Toetanchamon staan twee schildwachten, die de bezoekers argwanend in het oog houden. Ik bezocht ook de piramide van Gizeh waaraan duizenden slaven hebben gewerkt en die geheel met albast is bedekt ge- Ziezo, ik ben klaar met de Kerst cadeautjes." weest. De sfinx en de bijbehorende tem pels heb ik ook bezocht alsmede de tem pels en ruïnes van Memphis en Sakkara. Het uitgaansleven van Cairo is zeer de moeite waard, de stad trekt zeer veel vreemdelingen want er is amusement te over. Neem het Nile Hilton Hotel met zijn prachtige terrassen, zwembaden, dan cings en bars; in het Ibis restaurant kunt u tegen redelijke prijs eten: de linzensoep is aan te bevelen. Egyptische meisjes be dienen hier, hetgeen een unicum is in dit land. Voortreffelijk eten kunt u ook in de daktuin van het Shepherd Hotel. Hier treedt een buikdanseres op, een aan gename afwisseling tijdens de maaltijd. Nasser heeft het naakt optreden verbo den, zodat het meisje nu gesluierd is. Zij danst zeer vlug en zwevend en wordt aangevuurd door twaalf muzikanten met trommels, bekkens en fluiten. Ook heb ik een schip op de Nijl bezocht, dat eens het eigendom was van ex-koning Faroek. Het bevat een nachtclub met restaurant waar alleen de upper ten van Cairo komt. Op de voorplecht was een zeer gezellige bal en een chic restaurant midscheeps, alwaar uitsluitend Egyptische spijzen en dranken worden geserveerd aan de gasten die op lederen poefs aan ronde koperen tafels zitten. PEPERMUNTTHEE Op een kameel maakte ik een tocht door de woestijn op weg naar een mij onbe kende piramide, het graf van een mij on bekende koning. Het was warm en ver. Ik ben ca. twintig jaar betrokken bij de verkoop van bier en heb mij dus over wegend opgehouden in ietwat donkere lokaliteiten waar het edele gerstenat vloeit tot heil van de bezoekers en de brouwerij. Toen ik dan ook uren voort- hobbelde op de rug van een kameel door de gloeiendhete woestijn doemden al spoedig fatamorgana's op van café's met Amstelreclame en potten koel bier. Aan het eind van de tocht mocht ik mijn dorst lessen met groene pepermuntthee. Na veertien dagen Egypte moest ik helaas terug en nam ik afscheid van mijn zoon en mijn trouwe gidse, mejuffrouw Jerry Buchler. Op de terugweg kreeg ik nog veel te zien, want ik vloog via Beiroet, Athene en Wenen, zodat ik boordevol indrukken thuiskwam. Van al die indrukken heb ik slechts een gebrekkig verslag kunnen doen, maar ik hoop dat u kunt begrijpen dat het een onvergetelijke vakantie is geweest. Evert A. van Kan 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 12