De familie Aardema bers namens het gemeentebestuur en deelde mede dat Hare Majesteit de Koningin hem de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau had verleend. Ook de heer Kos sprak de heer Albers toe en las een brief voor die de heer Aalbers, chef van de mouterij, had geschreven, aan gezien deze tot zijn spijt verhinderd was te komen. De heer Fokke sprak jubilaris Aardema toe en prees de voortreffelijke wijze waarop hij zijn werk als tapper verricht. Namens de collega's bood hij de heer Aardema een boormachine aan; mevrouw Aardema kreeg ook een cadeau en een bos bloemen. Aangezien de heer Voet in het ziekenhuis ligt, nam de heer Buck de taak over om jubilaris Schellingerhout toe te spreken. Uit handen van collega Westerhof kreeg hij een elektronenflits. De heer Albers kreeg van zijn collega Boesink een miniatuur mouttrommel („je geeft zo graag trommelles") waarin een soms gelds was verborgen. Namens het NVV sprak de heer Koch de heren Albers en Schellingerhout toe en gaf ze een fraaie asbak ten geschenke. De heer Brouwer verblijdde de jubilarissen tenslotte met een envelop van het Jubi leumfonds. W. JSchellingerhout en zijn gezin 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 9