t J. Al hors (40), R. Aardema (25), W. J. Schellingerhout (25) 11 DRIEVOUDIG JUBILEUM Er zaten maandag 25 mei drie jubilarissen met hun familie in onze Gijsbreghtkelder, te weten, de heren Albers, mouter, R. Aardema, tapper in de bottelarij en WJ. Schel lingerhout, leidingmonteur. Aangezien de heer Albers zijn veertigjarig jubileum vierde en de beide anderen hun zilveren, had hij met zijn vrouw een plaats in het midden ge kregen. Ir. R. van Marwijk Kooy sprak het eerst jubilaris Aardema toe, die in zijn loop baan is begonnen en daar nu dus een kwarteeuw heeft gewerkt; de laatste tijd als tapper. Hij staat bekend als een bescheiden man, die met bijzonder veel toewijding zijn werk doet. Het is, aldus de heer Van Marwijk Kooy, heel belangrijk wanneer een bedrijf als het onze kan bouwen op de oudere generatie. Deze drie jubilarissen vertegenwoordigen negentig jaar brouwerij ervaring en zij hebben mede de basis ge legd voor de sfeer in ons bedrijf. Trouw is een moeilijk te omschrijven begrip en trouw moet blijken. Bij deze drie mannen is zij gebleken. Hierna wendde de heer Van Marwijk Kooy zich tot de heer Schellingerhout, die hij een voorbeeld noemde van de self-made man. Hij is begonnen in de bottelarij, toen overgegaan naar de spoelplaats en tenslotte in de smederij terechtgekomen, waar hij nu behoort tot de allerbeste vaklieden. Hij was een van de voorvechters van de EHBO en is secretaris van de reisvereniging. De heer Van Marwijk Kooy dankte hem voor hetgeen hij heeft gedaan. Tenslotte kwam de heer Albers aan de beurt. U bent een voorzichtig mens, zei de heer Van Marwijk Kooy, dat bleek uit het feit, dat u, alvorens in 1924 bij ons in dienst te komen, eerst 41/2 maand hebt rondgekeken bij de Expeditie. In septem ber 1924 ging hij naar de mouterij als hulpmouter. Veertig jaar lang heeft hij ploegendienst gedaan en dat is een lange tijd. Daarom achtte de heer Van Marwijk Kooy het hier wel zeer op zijn plaats ook de echtgenote te bedanken, aangezien het moeilijk is om zich aan te passen aan een ploegendienstman. GLOBE In de veertig jaar dat de heer Albers hier werkt is er bijzonder veel veranderd. Wij zijn erin geslaagd de productie van de mouterij ieder jaar te verhogen; de capaci teit is, mede dank zij de grote plichtsbe trachting van het mouterij personeel belang rijk opgevoerd. De mouterij is een grote afdeling die uit diverse verdiepingen be staat en het valt daarom niet te verwonde ren, dat de heer Van Marwijk Kooy tot de slotsom was gekomen dat de heer Albers in die veertig jaar een afstand heeft afge legd, gelijk aan enige malen om de aarde. Als persoonlijk geschenk overhandigde hij de jubilaris een globe op standaard. De heer Hartman feliciteerde jubilaris Al- De heer en mevrouw Albers 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 8