Ons leven in de brouwerij Onze dienst 'hebben verlaten: Mej. J. Ch. Brandon, Debiteurenadmini stratie D. M. de Graaff, Documentatie Mej. N. G. M. Goossens, Filiaal Rotter dam J. G. Grave, Loonadministratie Mej. M. ten Haaf, Bruikleen Biertapinstal laties Mej. H. O. Holzer, Poviet Pr. N.V. H. de Jong, Debiteurenadministratie J. Kok, Thuisverbruik J. Ch. E. ter Linden, Kontrakten M. C. Prins, Debiteurenadministratie Mevr. G. K. Richter-van Leeuwen, Research-Laboratorium Drs. J. J. Rook, Produktie H. Rolff, Bedr. en Budget administratie J. A. Smit, Debiteurenadministratie Ch. Thie, Debiteurenadministratie L. C. A. Tros, Contracten Heerlen: Mej. A. M. H. Jegerings Den Haag: Mevr. P. J. Versteeg-v. d. Heydt In dienst gekomen: W. P. P. S. van Beurden, Debiteuren administratie Mej. W. Brandt, Koffiekamer E. J. van Brunschot, Personeelszaken A. P. Buunk, Administratie Ir. J. Drost, Bedrijfsleider Helmond F. E. Gaeng, Brouwtechnische afdeling der Buitenlandse brouwerijen R. G. Helmers, Reklame B. Huisen, Bewakingsdienst B. G. Lambo, Export J. Miedema, Thuisverbruik F. B. Opdam, Reklame L. Pesman, Research-Laboratorium Ir. L. A. Ch. Rottier, Ass. brouwmeester in opleiding H. M. F. C. Savelkoul, Thuisverbruik A. Schellenbach, Contracten Mej. M. A. G. Veldhuizen, Bruikleen Bier tapinstallaties Mej. H. Walda, Loonadministratie W. J. Kwantes, Smederij G. Dijst, Electricien F. B. Meerling, Laboratorium A. Casares Ribera, Legkelder J. Gonzalez Peralta, Bottelarij F. Peralta Perez, Bottelarij M. Peralta Sanchez, Bottelarij J. M. Rama Garcia, Bottelarij J. Wagenaar, Gistkelder M. W. Boshuis, Expeditie D. Alvares Fernadez, Bottelarij V. Muniz Villanustre, Bottelarij F. Ferrero Vego, Expeditie J. M. de Paz y Paz, Expeditie A. Visser, Instrumentmakerij J. H. Holtslag, Expeditie G. J. Brunsveld, Expeditie L. Muis, Expeditie M. F. Wayenberg, Koelhuis P. van der Zee, Expeditie C. S. Weseman, Expeditie S. Tanis, Smederij J. L. Tijssen, Bouwvakken A. Hagen-van Gent, Algemene Dienst L. Kapscandi, Bottelarij F. P. Rivas Purrinos, Mouterij P. Castrillon Doval, Mouterij E. H. C. Kooring, Magazijn R. Gil Escudero, Bottelarij F. M. Romero Aguado, Bottelarij A. Gonzalez Romero, Bottelarij K. Bloos, Bottelarij H. L. Koerntjes, Bottelarij A. Hovestad, Smederij M. H. Rost, Expeditie Geboren Jacob Eduard, z. van het echtpaar Heems- kerck van Beest-Verrijn Stuart. Andrea, d. van het echtpaar List-Kalwij. Ronald Johannes, z. van het echtpaar De Visser-Popper. Liëtte, d. van het echtpaar Brugman-v. d. Berg. Monique, d. van mevrouw N. Stoltz-Leije- naar. Cornelia Wilhelmina Maria, d. van het echtpaar Van Ham-Beckers. Rinia Lucretia, d. van het echtpaar H. R. Rijker-van Zuylen (Smederij). Maria Eugenia, d. van het echtpaar F. Bravo Gonzalez-Garcia Torres (Bottelarij). Robert, z. van het echtpaar W. J. Zout- berg-Stoutjesdijk (Electricien). Marcus Johannes Willem, z. van het echt paar Th. Sinke-van Druten (Gistkelder). Getrouwd P. J. Hafkamp met mej. J. A. C. M. van der Dennen. R. C. Jacobs met mej. H. Huisman. E. Gravesteijn met mej. T. Pars. K. Smit met mej. N. H. W. Bovenkamp. Mej. M. Scheer met de heer S. Bergsma. E. Baars met mej. B. ter Mast. J. Gemser (Machinewerkplaats) met mej. J. Runia. R. Pastoriza Garcia (Legkelder) met mej. M. J. Lemmens. R. J. Scholier (Instrumentmakerij) met mej. J. Bavius. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 25