niettemin was men benieuwd te zien hoe het zich had gehouden. Zo kwam het dat die oude vijftiger met dat oude bier voorzichtig op een wagen werd geladen; de chauffeur werd op het hart gedrukt dat hij het onder de speciale aandacht moest brengen van de exneditie in Amsterdam. De rit door Oost-Flevoland is relatief goed koop, want men betaalt daar geen wegen belasting er zijn immers nog geen open bare wegen. Toen kwam het vat in Amsterdam aan, waar het werd afgeladen. Zijn hoepels waren verroest, de buik had brandplekken, die waren veroorzaakt door brandend riet (u weet wel, dat wij zelfs in Amsterdam de rietas aantroffen). Het vat werd be hoedzaam in een hoek van de tapkelder geplaatst. Het stond daar met zijn gehaven de voorkomen en wachtte op de dingen die gingen komen. Nu zijn er zeer vele vaten in de tapkelder en er werken enige man nen, die dagelijks met die vele vaten moe ten omgaan en dan ontdekken ze zo'n vuil oud vat in een hoek en dan zeggen ze. Nu ja, toen de deskundigen kwamen was het vat leeg het bier was door de goot gespoeld, samen met de pek, die het in de loop der jaren had losgeweekt. Ja, dan kan je vragen: waarom gooi je zo'n vat leeg? en dan vragen ze: waarom niet? en dan gaan alle deskundigen maar weer aan het werk en zeggennu ja, dat stokoude bier was toch bedorven. Als je weet waar iets is, is het dan weg? DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw en zoon dank ik u allen heel hartelijk voor de belangstel ling ondervonden ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Tevens dank ik u voor de mooie cadeaus; het was voor ons een onvergetelijke dag. D. de Vries Ondergetekende betuigt hierbij, mede na mens zijn echtgenote, zijn hartelijke dank aan directie en personeel voor de vele blij ken van belangstelling en de cadeaus bij zijn afscheid van het bedrijf. P. G. Picavet Van harte wil ik, mede namens mijn vrouw, allen dankzeggen die door hun be langstelling en stoffelijke blijken van waar dering de dag van mijn veertigjarig dienst- jubileum tot een onvergetelijke hebben ge maakt. J. Albers. Ons oude Fordje bezorgde vrijdag 24 april het eerste Kaasdragersbier ter gelegenheid van het feit dat mevrouw Marijnen op die dag de eerste Alkmaarse kaasmarkt van dit seizoen opende. Na afloop van deze plech tigheid dronken alle genodigden een glas Amstel Kaasdragersbier, dat voor de rest van het seizoen alleen door de kaasdragers zelf genuttigd wordt. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 19