Met de reisvereniging naar de Junne Zaterdag 1 mei reden wij per bus naar het Vakantieoord De Junne voor een weekend verblijf. Daar werden wij verrast met een heerlijk kop koffie met gebak, dit ter ge legenheid van het 25-jarig jubileum van de heer W. Schellingerhout. Na de koffie werden ons de sleutels verstrekt van ons woon- en slaapverblijf. In elk huisje was een kamerwacht aangesteld die moest zorg dragen dat alles weer in de puntjes ver zorgd was bij het vertrek. Om 1 uur werd de lunch verstrekt en daarna gingen wij gezamenlijk een rond wandeling maken in Ommen. Maar daar waren wij spoedig uitgekeken en ook in verband met het weer gingen wij weer gauw naar huis toe. De heren gingen wat voetballen en zo brak de tijd weer aan voor ons avondmaal. Er was wat je neemt een gezellige zaterdagavond georganiseerd. Dit is een avond geworden die klonk als een klok, bovendien was er een prettige samen werking. Een ieder was een taak opgedra gen voor het serveren, afwassen, koffie en gelag inschenken. Even er tussen door: er waren een paar heren die een sit-down staking wilden or ganiseren voor meer loon, maar door be middeling van de voorzitter was dit con flict spoedig opgelost. Om 8 uur werden de heer en mevrouw Schellingerhout ingehaald met een „lang Een vrolijke groet van de heer Houthuis zal die leven". Een korte toespraak van de voorzitter tot de jubilaris waarbij hem een nuttig cadeau werd overhandigd namens alle leden van de Reisvereniging. Ook me vrouw Schellingerhout werd niet vergeten en mocht prachtige bloemen in ontvangst nemen. Het was jammer dat de klok 12 uur sloeg en wij onze slaapplaatsen moes ten opzoeken. Voor ik eindig moet ik namens alle leden de heer en mevrouw Joosten hartelijk dank zeggen voor de verzorging van de lunch en het diner, een betere kok hadden wij niet kunnen krijgen. Ook onze dank aan het bestuur van R.V.A.B. dat alles tot in de puntjes ver zorgd heeft en laten wij zeggen tot 6 juni voor onze reis naar de Belgische Arden nen. E. Houthuis BRIEF VAN EEN LEZERES In Het Spongat trof ik weer eens een ge zellige oude foto aan, waar mijn overleden man, de heer J. v. d. Berg ook op voor komt. U stelde enige vragen. Ik vermoed dat deze foto ongeveer 1920 gemaakt is. De onbekende heer, staande derde van links, is volgens mij de heer J. ten Have, van de Administratie. Ik wens u veel succes met Het Spongat. Het is altijd nog prettig op deze manier contact te hebben met het bedrijf waar mijn man zoveel jaren gewerkt heeft, en de geweldige groei op deze manier mee te maken. Met vriendelijke groeten, M. v. d. Berg-Schouten, Narcissenlaan 5, St. Michielsgestel. Wij tekenen hierbij gaarne aan, dat van andere zijde de naam van de heer Suthol- ter, baas van de electriciens, wordt ge noemd. Dit zou waarschijnlijker zijn aan gezien er op deze foto uitsluitend mensen van de fabricagekant van het bedrijf staan afgebeeld. Blijft de vraag: wie weet het zeker? Bij onze Haagse afnemer, de heer L. Mulder in de Loevesteinlaan is een Stief el- club opgericht; de leden drinken daar het Amstel bier uitsluitend uit glazen laarzen •'an twee liter inhoud. Het ziet er gezellig uit, maar men kan nu bezwaarlijk nog van een biertje spreken. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 14