Tweedaagse reis Belgische Ardennen R.V.A.B. Zaterdagmorgen 6 juni waren wij om 7 uur present om onze reis te begin nen. Wij vertrokken om ongeveer 7.30 uur van de Amstel Brouwerij met prachtig weer. Na een vlotte rit waren wij te 9-15 uur in Eindhoven en gebruikten de koffie met gebak in café-restaurant De Karpen- donkse Hoeve. Daarna vertrokken wij rich ting Valkenswaard-Lommel, passeerden snel de grens en reden over Hasselt-Tongeren naar Luik. Daar arriveerden wij om onge veer twaalf uur. Toen wij onze benen wat gestrekt hadden vertrokken wij weer langs het dal van het riviertje de Ourthe door het plaatsje Es- neux-Ayrvaille, waarna wij het riviertje de Amblève volgden naar Remouchamps. Dit was een prachtrit. Om drie uur zijn wij de grotten aldaar gaan bezichtigen. Wij troffen een leuke gids, die ons ver schillende galerijen liet zien. Wij zijn daar na in een bootje gestapt met een leuke boots jongen, die aardig kon zingen. Wij hebben dan ook uit volle borst meegezon gen. Het was het Amstel-Sisi-koor. Om plm. 16.30 uur stonden wij weer buiten om nog even op een zonnig terrasje te gaan zitten en daarna onze weg te vervolgen naar Coo. Wij waren om 17.45 uur in ons hotel. Na onze kamers verkend te hebben en ons had den opgefrist zijn wij met de stoeltjeslift over de Amblève naar boven gegaan. Zo had men een leuk gezicht op de waterval. Om 19 uur zijn wij aan tafel gegaan en hebben heerlijk gedineerd. Daarna zijn wij neg wat gaan wandelen en toen naar bed. Zondag 7 juni. Wij stonden met mooi weer op en er wa ren leden bij die beter hadden geslapen dan in Ommen. Hier waren geen spoken. Na het ontbijt namen wij ons lunchpakket in ontvangst en vertrokken in de richting Troisponts-Stavelot over het circuit (voor de autoraces) van Francorchamps naar Spa. Van Spa zijn wij over Jalhay naar Le Gi- leppe gegaan. Dit was een prachtrit. Wij waren net in Le Gileppe of het begon te regenen met in de verte onweer. Na de stuw bezichtigd te hebben zijn wij vertrok ken naar de stuwdam van Eupen en ver volgens naar Henri Chapelle-Hagelstein- De Planck (grens). Daar kwam de regen met bakken de lucht uit. In Valkenburg zijn wij dan ook een consumptie gaan ge bruiken in de Grot van Lourdes. Daar zijn wij om 14.30 uur vertrokken richting Sit- tard - Roermond - Eindhoven - Tilburg - Waalwijk, waar wij dineerden. Om 20.15 vertrokken wij richting Amster dam. Bij de Amstel Brouwerij sprak onze voorzitter een afscheidswoord en namen wij van elkaar afscheid, na twee prachtige en gezellige dagen gehad te hebben. Ten besluite wil ik het bestuur bedanken voor het vele en goede werk dat zij gedaan heeft om deze twee dagen onvergetelijk te trr.ken. J. P. Slot Het bestuur van onze reisvereniging had aan deze tocht een fotowedstrijd verhon den, waarvoor drie prijzen beschikbaar wa ren gesteld. De redactie ontving de ver erende opdracht (dank u, heren) de inge zonden foto's te beoordelen en om het helemaal onpartijdig te laten verlopen wer den de foto's van een nummer voorzien. Als beste foto werd aangewezen de op name die wij hierbij afdrukken en die werd gemaakt bij de watervallen van Coo. De andere foto's waren door hun kwaliteit of de keuze van het onderwerp niet geschikt om voor een prijs in aanmerking te komen. Door het geringe aantal inzendingen was de keuzemogelijkheid erg klein. Het won derlijke is, dat een van de feiten die het meeste voorkwam, de onscherpte was. Men mag van een foto (zeker als het een na tuuropname betreft) toch wel in de eerste plaats eisen dat deze scherp is. De redactie wenst nummer 2, de winnaar, van harte geluk en vertrouwt dat er een volgende keer aanleiding zal zijn om de tweede en derde prijs wel toe te kennen. Overigens geloven wij, dat, gezien het voorgaande verslag, de tocht naar de Ardennen uitste kend is geslaagd en daar gaat het bij een reisvereniging toch voornamelijk om.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 11