Dankbetuigingen „Ze zitten prachtig." Mede namens mijn echtgenoot dank ik u hartelijk voor de getoonde belangstelling op onze huwelijksdag. Tevens willen wij u allen dankzeggen, mede in het bijzonder de afdeling Thuisverbruik, voor de aange boden cadeaus, die onze verwachtingen overtroffen. M. Bergsma-Scheet Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis on dervonden. Ik hoop weer vlug mijn werkzaamheden te kunnen hervatten. J. Moes „Wat zijn we ijdel net mensen. Ha, ha, ha!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 10