te=Sa$ss» -rfeP^efte £en eeï w\oV^ oï0te toei -*=s* ''"f-'JzlX broit( Jh'h)l0(r ~—r- nJ gaat 24 felJni. Vl- 1 in Bi Urg^est7rndrm?l eers*P*>I AnrsM"emheideK STADSNIEUWS EERSTE PAAL GEHEID Aniste 1 hrouwerij in Helmond Jb'l"ien een jaar bedrijf wm veel btCZ En ^'gstell 5jgf NiEUw U*GB LAD tezzvztzvzz; *o£' ee*te/ijke HELMONDSCHE COURANT loon, la letterlijke rowel als la (I I-vestiging, de Iweede In Nedei ende brouwerl| worden, die deze bouwt. Juist vrl|dag (.1. werd de 1 7nld-Amerikaanse Puerto Ilco n* nomen Een vreugdevolle dag t> man personeel ral tellen „Die n we dan ook hard nodig hebben" was llmonds eerste burger dr. J. C. M. Il|k nog vreugdevoller gestemd dan de Clelbrouwerl] was hel Helmonds ge- et de aantrekking van dere Industrie In hel streven naar differentiatie In h« epatroon en In hel scheppen van mee lie het rich ontwikkelende Helmond har I hebben. Helwas dan ook een belekenlr elmonds burgemeester en Amslel-dlrer q op elkaar nllbrachten «adat de burns oortrelletllke wl|ie van het helen vat ji gekweten. •tlST JHUatll Biirecnicrslrr Swcrns 4- 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 9