1<k?«J'r! asm Phileutonia in actie voor café-restaurant De Beurs. blijdschap uit over deze schitterende dag die een stralende week had afgeslotenop 21 februari was de brouwerij op Porto Rico geopend en nu was het moment aangebro ken waarop wij officieel zouden beginnen aan de bouw van onze tweede Nederlandse vestiging. De heer Kranenberg bracht dank aan de firma Van Vlissingen voor het af staan van de grond en deelde mede dat het bedrijf over een jaar zou kunnen gaan werken en dan ca. 100 mensen in dienst zou hebben. Hij eindigde met de woorden van de Fran se geleerde en schrijver, Francois Rabelais „Een gezonde geest kan niet leven in een droog lichaam". De eerste paal. ertoe bijdragen dat de aandacht van de autoriteiten gevestigd wordt op dit zuid oostelijk deel van Brabant." Dr. Sweens las hierna een telegram voor dat hij van ir. Van Marwijk Kooy had ontvangen; deze vertoefde op Porto Rico in verband met de opening van de brouwerij aldaar. De tekst luidde: Wens u veel succes met het karweitje van het eerste Amstel-heitje. Want dan wordt deze brouwerij de ge- PAAL EN SPIJKER Alvorens de burgemeester overging tot het slaan van de paal vroeg deze zich af waar om zoveel belangstellenden naar het in dustrieterrein waren gekomen en hij con cludeerde dat er een gezonde belangstelling bestond voor wat hier ging gebeuren, „ik ga nu de paal op de kop slaan en de tijd zal leren of wij door de Amstel Brouwerij hier welkom te heten ook de spijker op zijn kop hebben geslagen." De burgemeester vervolgde: „Het gemeen tebestuur van Helmond is verheugd over deze vestiging want het aanzien van de ge meente wordt erdoor vergroot en zij zal

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 8