Eerste paal voor tweede brouwerij Helmond had maandag 24 februari zijn uitbundigste feestkleed aangetrokkeneen bijna zomerse zon straalde boven de stad, waar 200 Amstelvlaggen wapperden en 130 winke liers en slijters hun étalage op feestelijke wijze aan Amstel hadden gewijd in het kader van een étalagewedstrijd. En dat alles ter ere van het feit dat op die dag de eerste paal voor onze tweede vestiging in Nederland zou worden geslagen. Om half elf hadden de genodigden zich verzameld in de tuin van het kasteel raadhuis. Daar stond de landauer waarin burgemeester Sweens en onze di recteuren Kranenberg en Elink Schuurman zouden plaatsnemen; daar stond de bus die de genodigden naar het Industrieterrein zou brengendaar stond ook één onzer brouwerswagens met de twee prachtig ge tuigde paarden; op de wagen lag een be drieglijk goed nagebootste „eerste paal", met linten versierd. Verder waren er de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia en de Amstelfunctionarissen die allen op de één of andere manier te maken hadden of zouden krijgen met Amstel - Helmond. Half elf zette de stoet van wel zestig voer tuigen zich in beweging: Phileutonia speel de pittige muziek en stapvoets ging het dwars door Helmond. Overal werden de deuren en ramen geopend en keken nieuws gierigen naar de kleurige stoet. BIERGLAS Iedereen wist wat er aan de hand was. Had niet ieder Helmonds gezin enkele da gen tevoren een fraai gedecoreerd bierglas gekregen, alsmede een bon voor een grote fles Amstel bier met een brief van onze directie? Velen hadden dan ook de ge beurtenis van deze dag niet willen missen en wie maar even kon, had zich naar het terrein begeven waar de vlaggen wapper den, hoog in de top van enkele heistellin gen. Onderweg kwamen we diverse uitingen Onze bierwagen met de eerste paal" 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 6