een tientje en win Puzzel In het diagram moeten links woorden van negen letters worden ingevuld en rechts woorden van zeven letters. De laatste woorden zijn samengesteld uit de woorden van negen letters; plaatst men de twee overgebleven letters links en rechts in de cirkeltjes, dan leest men aan beide zijden, van boven naar beneden, twee onderwerpen, waarover in een der voorgaande nummers van Het Spongat werd geschreven. Wie wil meedingen naar het uitgeloofde tientje of een van de drie abonnementen op het fraaie tijdschrift Artis, zorge dat de oplossing uiterlijk tien dagen na de ontvangst van dit nummer in het bezit is van de redactie van Het Spongat. Men vermelde duidelijk naam, adres en afdeling en op de enveloppe linksbovenPUZZEL De eerste omschrijving betreft het woord van negen letters en de tweede omschrijving het woord van zeven letters. 1 vertoning maken - afweren 2 weer adem scheppen - dreunen 3 bijna dood gaan van angst - genezen 4 steenfabriek - opscheppen 5 tot steen worden - raam 6 redigeren - op een klos winden 7 slaan met armen en benen - schitteren 8 eis - voedsel 9 oever - medestander 10 dof gedruis maken - in vloeibare toestand overgaan 11 soort aardewerk - hoorbaar drinken 12 angstschreeuw - houder van bankbiljet 13 fout begaan - snel weggrijpen 14 het te gronde gaan - dringende menigte 15 betasten - nakomen 16 lichte golving - soort meting 17 kunst van versieren - kwant 18 stilstaan (belemmeren) - op geen enkele plaats 19 half licht vertonen - strijkelings langs gaan 20 opbrengen - gelijk (op elkander) 21 ten gebruike - kleurkrijgen 22 met water drenken - commanderen 23 afvaardigen - ijzeren schuifbout 24 gezet - lied BIJ PUZZEL De oplossing van de vorige puzzel luidt: Brouwerij De Amstel. De gelukkige prijswinnaars zijn de heer Ph. G. Renes, die het tientje won en het abonnement op het tijdschrift Artis gaat naar mevrouw S. Rijnbende, Oegstgeest en de heren S. Senden, Heerlerbaan en W. Spel, Amsterdam. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 26