Ons leven in de brouwerij AMSTERDAM In dienst gekomen: G. J. Abbes,'Tariefbureau A. W. Albers, Reklame H. Apner, Filialenadministratie J. L. M. A. van Aubel, Interne Comm. afd. W. v. d. Berg, Filiaal Groningen F. C. Bindels, Mechanische Administratie Mej. M. van Diest, Debiteurenadministratie A. v. d. Hom, Thuisverbruik Mej. F. U. Kirschbaum, Marketing Fr. Makel, Filialenadministratie A. N. Pais, Centrale Boekhouding M. C. Prins, Debiteurenadministratie M. R. Woerde, Bedrijfs- en Budget administratie Onze dienst hebben verlaten: S. Duque Morón, Personeelszaken Drs. A. J. H. Godfroy, Buitenl. Projecten J. P. van Kempen, Filiaal Rotterdam H. J. v. d. Laan, Centrale Boekhouding Mej. C. G. Las van Bennekom, Contracten Mej. I. M. Pool, Contracten Mej. F. F. Sealtiël, Debiteurenadministratie Mej. J. van Staalduinen, Filiaal Rotterdam Met pensioen: L. J. van Olst, Expeditie H. A. de Bas, Expeditie J. F. Lindgreen G. Wagenaar Geboren: Judith, d. van het echtpaar H. G. Bander- Lehman de Lehnsfeld Tarief bureau Linda Nicoline, d. van het echtpaar W. v. d. Kooy-Chardet (Filiaal Den Haag). Nico Albert, z. van het echtpaar H. Kluy- ver-Rusch (Antilliaanse Brouwerij). Rob Maarten, z. van het echtpaar B. J. Leereveld-Keyser (Verkoopgebied Noord- Brabant) Johanna Maria Theresia, d. van het echt paar H. A. Kemerink-Bolscher (Filiaal Groningen) Jantje Hermine, d. van het echtpaar F. Yp- kemeule-Paas (Thuisverbruik) Dankbetuigingen Mede namens mijn vrouw wil ik u allen zeer hartelijk danken voor uw belangstel ling ter gelegenheid van mijn afscheid. G. Wagenaar Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, u gaarne nogmaals heel hartelijk dankzeggen voor de vele bewijzen van be langstelling en sympathie die ik ter ge legenheid van mijn afscheid van de brou werij van u allen heb mogen ontvangen. Tevens dank ik u voor het mooie cadeau dat u mij hebt geschonken; ik hoop er nog vele jaren gebruik van te mogen maken. Met vriendelijke groeten, F. Lindgreen Hierbij wil ik namens mijn echtgenote de heren van de afdeling Thuisverbruik har telijk dank zeggen voor de prachtige fruit mand die zij haar hebben gezonden na de zeer ernstige operatie, die gelukkig goed is geslaagd. G. P. Marees Allen die door hun belangstelling en bij dragen aan de mooie cadeaus welke ik bij mijn afscheid van het Expeditiekantoor op 31 januari mocht ontvangen, wil ik hierbij, mede namens mijn vrouw, hartelijk dank betuigen. Zij hebben deze dag voor ons onvergetelijk gemaakt. L. J. van Olst Mede namens mijn echtgenote dank ik u allen hartelijk voor de prachtige cadeaus, mij geschonken door u, ter gelegenheid van mijn pensionering op 25 februari jJ. Moge het u allen goed gaan bij de Amstel Brouwerij. Proficiat. H. A. de Bas AFSCHEID Nu ik weer naar Spanje terugkeer wil ik langs deze weg allen met wie ik op zo'n prettige wijze heb mogen samenwerken, hartelijk danken voor de ondervonden sym pathie. S. Duque Morón (Tolk en assistent afd. Personeelszaken) DESPEDIDA Quiero aprovechar por ultima vez la opor- tunidad que me brinda nuestra simpatica revista „Spongat", para dirigir a todos mis colegas y compatriotas al servicio de la Amstel Brouwerij N.V., un cordial y en- tusiastico saludo de despedida, e igual- mente expresarles mis mejores deseos de continuidad para mantener siempre bien alto el pabellón espanol en esta ejemplar firma. A todos una vez mas, os digo „adios" pero con gran emoción 5. Duque Morón 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 25