Tussenlus Bier keuren in de lijn met de broek VOOR ONZE HENGELAARS Deze kan worden toegepast bij het samen stellen van een paternoster. Nu is er be halve deze manier nog een andere manier om tussenlussen te maken, waarbij minder aandacht geschonken is aan de meer solide constructie. Waar het om gaat is namelijk, dat scherpe bochten in de knoop zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. Deze scherpe bochten of knikken veroorzaken het zgn. snijden en dit zal vlugger gebeuren als de lijn over één part loopt dan over twee of meer. Derhalve is de constructie van knopen in het algemeen zo, dat aan de omschreven samenstelling de voorkeur ge geven moet worden. Hierdoor verliest men zo min mogelijk trekkracht, „het" pro bleem, dat nog steeds bestaat. De beste stelling is: hoe minder knopen in een lijn des te beter. Bijgaande afbeeldingen laten u zien, dat bij deze constructie ernaar gestreefd is, de lijn steeds over ten minste twee parten te leggen (zie fig. VI en Vla). U gaat als volgt te werk: U neemt de lijn dubbel en vormt een lus A (fig. I). Met het rechter eind C legt u een halve steek D over lus A (III). Dan draait u de zaak om, zodat C links en B rechts van u komt te liggen (lila). Met B legt u eveneens een halve steek over A (V), terwijl u einde B meteen door lus D steekt. Vervolgens trekt u C aan en daarna B. Figuren VI en Vla laten de constructie in losse toestand zienzoals de steken liggen, moeten ze aangetrokken worden. Daarna ziet de knoop er uit, zoals fig. VII en Vila u tonen en aan het aldus verkregen resul- Hoe de bierkeurders in Beieren te werk gingen vertelt een ooggetuige uit 1873 op de volgende wijze: „Het gebeurde in de Schleibürgerbrau, een bierhuis in de Fingergassl te München. Drie Münchener bierkeurders die evenwel niet meer van gemeentewege waren aangesteld, maar het bier keuren slechts als erebaantje be schouwden, goten op een bank het bier dat gekeurd moest worden, waarna zij er met hun strakzittende leren broek op plaats namen. Ze namen een bord op hun schoot en aten een stevig maal en dron ken er ettelijke biertjes bij, tot het be slissende ogenblik was aangebroken. Een 4 m\ c M 7\ taat kunt u dan de zijlijnen of haken met ogen (aalhaken) bevestigen. Ook nu weer adviseer ik u even te oefenen met een stukje touw van 3 mm dikte. U kunt dan tevens zien, hoe de lus in de lijn zit. En eenmaal met deze wetenschap gewapend, legt u de lus of lussen in uw lijn. Veel succes. Voorlopig beëindig ik hiermede mijn arti keltjes over knopen leggen, waarvan ik slechts hoop, dat ze u tot nut en genoegen hebben gediend. J. G. van Vrede der keurders stampte met zijn voet op de grond en de drie keurders stonden tege lijkertijd op. En kijk, de bank kleefde aan de broeken en ging een eind mee omhoog. Een bravogeroep van de mensen uit allerlei kringen, die in het bierhuis bijeen waren weerklonk, zette zich voort tot op straat waar een dorstige menigte verzameld was. „Hoog, hoog!" klonk het overal en in een oogwenk werd de dikke brouwer van het gekeurde bier op de schouders genomen en in triomf rondge dragen. Er was geen twijfel mogelijk: het biet van Schleiburg was het beste in heel München." 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 24