Bakbeest is iets anders dan bakblik Vele ouderen onder ons zullen zich nog herinneren dat het Amstel briefpapier vroeger allerlei gegevens in de kop vermeldde, die nu reeds jaren worden weg gelaten o.a. de eremedailles die ons bier in de loop der jaren heeft verworven. Ook stond erop dat wij in het telegraafverkeer gebruik maakten van de ABC-code, vijfde druk. Het was dus geen geheime code, want ieder kon aan de hand van het boek met sleutelwoorden een telegram in codewoor den ontcijferen. Het voordeel was, dat men met een enkel woord een hele zin, b.v. een mededeling, een verzoek of een order kon overseinen, hetgeen natuurlijk zeer voor delig was. Die ABC-code is een lijvig boekwerk, waarin vele duizenden codewoorden met hun betekenis staan afgedrukt. Nu is die ABC-code een Engelse uitgave en de samenstellers kregen na iedere nieu we druk steeds groter behoefte aan nieuwe woorden, die als code konden dienst doen. Toen de Engelse woordenschat was uit geput heeft men gegrepen naar buiten landse woordenboeken en o.a. ook gebruik gemaakt van een Nederlandse woordenlijst, zonder evenwel te weten wat die woorden betekenden. Dat is de oorzaak dat er in die ABC-code Nederlandse woorden voor komen die wij niet bij voorkeur zouden hebben gekozen. Neem nu bakbeest. Dit woord gebruikt men als men wilde mededelen dat een ver slag in het algemeen als waar was aan vaard. Bakblik betekende: het verslag wordt niet geloofd. In deze lijst komen ook woorden voor als peetoom (netto prijs), bakslede (lig voor komen; lijkt zo'n adres hem niet, dan levert hij doodeenvoudig de pup niet af. De conditie van de bond is voor leken moeilijk te bezien. Laat dit^an de dieren arts over. Ook uw hond heeft recht op een goede medische verzorging, net als uw kin deren. Zonder dat u het weet kan uw zo welgedaan uitziend hondje met spoelwor- men of met lintworm geïnfecteerd zijn. Deze parasieten zijn zeer funest. Ook moet het hondje ingeënt worden tegen honde ziekte en tegen hondsdolheid (wettelijk verplicht). De goede fokker heeft tijdens de dracht van het moederdier de dierenarts al geraadpleegd en zodra de pups ter we- anker te laden), pakkist (papieren zijn niet in orde), onbemind (sein onmiddellijk als u de order krijgt), ondergoed (herhaal de order), oliebol (optie op een lading. en ontucht (doe Java Head aan voor orders). Wij gebruiken de code niet meer: het tele graferen is veel goedkoper geworden en het wordt zoveel gedaan, dat het opzoeken van de toepasselijke codewoorden vaak meer tijd (en dus geld) kost dan verant woord is. SWIEBERTJE IN LEIDEN Enige tijd geleden vertoefde Joop Doderer in Leiden om daar als Swiebertje de ver koop te stimuleren van Swiebertje pyjamds. In café Aniba, Herenstraat 1, heeft hij zich verkleed en na afloop van de reklamestunt keerde hij bij onze afnemer terug en be proefde zijn krachten aan de tapkraan. Op de foto: Swiebertje met bier spaan; naast hem de heer en mevrouw Aniba. reld gekomen zijn, zal de bonafide kyno- loog contact met zijn dierenarts opnemen en onderhouden. Vandaar dat rashonden niet gratis door de fokker afgegeven kun nen worden. Voor wat hoort wat en later blijkt, dat al deze zorgen de hond ten goede zijn gekomen. Ook moet de fokker dekgeld betalen aan de eigenaar van de reu of hem de eerste keus laten. De ver zorging van pups eist veel, de prachtige en onbeschrijflijke situaties die in zo'n nest jonge honden zijn te aanschouwen, maken alles weer goed. (Slot volgt) 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 22