Wilt u een jong hondje hebbenIj door J. G. van Vrede Onder deze titel kwam in Het Spongat van februari een artikeltje voor, waar aan ik gaarne het mijne wil toevoe gen. Vooral nu het voorjaar is en er weer veel hondjes' geboren worden, zal hier of daar de vraag oprijzen„moemagknhond- je?" Aan deze vraag wordt dan impulsief gevolg gegeven. Voorop stel ik echter, dat een jong hondje allerminst speelgoed voor kleine kinderen is. Het heeft van nature vier poten gekregen, waarop het zijn hele lange hondeleven moet gaan en staan. Laat het beestje dus rustig lopen en til het alleen uit noodzaak op. Laat het staan of zitten als u het wilt aanhalen. Maak er geen gewoonte van hem op uw schoot te nemen. Daarom ben ik erop tegen, dat men jonge hondjes bij kleine kinderen doet, want dan wordt er maar al te vaak de gehele dag met het diertje gezeuld, wat beslist zijn groei niet bevordert. "Weet zo'n klein kind, hoe het het hondje moet op pakken Een hond aanschaffen geeft verantwoorde lijkheid. Al te dikwijls wordt een hondje genomen zonder dat men ook maar even beseft, wat voor consequenties hieraan vast zitten en als blijkt, dat de last dan te groot wordt, wordt het eerst zo enthousiast ontvangen diertje maar weer weggedaan Men brengt het naar een asyl of men plaatst een advertentie. Dit is meestal een begin van veel narigheid voor de hond, want hij wordt van de een naar de ander gebracht en het slachtoffer moet maar af wachten, waar het uiteindelijk terechtkomt. Ook zijn er van die zogenaamde „dieren vrienden" die, om hun hond kwijt te raken, het dier uit een snelrijdende auto slingeren. Hce zo'n beest dan terecht komt, dat deert niet. Gebroken poten en andere verwon dingen, daar wordt eenvoudig niet aan ge dacht. Weg is weg. Maar ik verzeker u dat de hond, al kreunende van pijn, nog een vergeefse poging zal doen, zijn „baas" te achterhalen. Zo wordt dan de trouw van een hond beloond. Het einde is, dat de hond door ander verkeer wordt doodge reden. De keuze van een hond? Ik zou zeggen eerst na oriëntatie. Er zijn voortreffelijke pockets in de handel, (o.a. van Jan van Rheenen). Wacht niet tot u de hond al hebt, maar ga eerst eens iets over honden lezen. Uw keuze bij de aanschaffing wordt er zo door vergemakkelijkt. U hebt een zeer goede gids, die ook aan de hond ten goede komt. Dan ontdekt u ook, dat het er niet opaan komt voor wie de hond is, voor volwassen of jonge huisgenoten; op het karakter van zijn aanstaande huisgeno ten komt het aan. Het grote of kleine ras is een kwestie van smaak. Uiteraard is de ruimte in uw woning voor een klein dier relatief groter dan voor een grote hond, maar voor de laatste behoeft u nu niet per se buiten te wonen. Er is altijd wel genoeg ruimte te vinden, waar de grote hond zich kan uitleven, al zult u hiervoor wel iets meer moeite moeten doen, omdat een hond in een stad los te laten lopen le. een misdaad tegenover het stomme dier is en 2e. tegenover uw medemensen wei eens asociaal kan zijn. Laat de hond nooit zonder toezicht. Als u van een hond houdt past u wel op dat hij geen slachtoffer van het verkeer wordt. Overigens geldt zowel voor groot als kleinveel buitenlucht, maar dan ook geen stadslucht. Rasdier of bastaard? Om van een hond te houden maakt dit niets uit. Rasdieren be zitten echter bepaalde eigenschappen, die voor de opvoeding van de hond van veel gemak kunnen zijn. Ook het karakter van de hond staat in zo'n geval goeddeels vast. Bij een bastaard moet u maar afwachten wat er aan hoedanigheden inzitten. Een rashond, meestal een gefokte hond, uit een goede kennel, een hond met een stamboom dus, verdient m.i. toch de voorkeur. Ken neladressen kunt u vinden in het kynolo- gisch tijdschrift De Hondenwereld of aan vragen bij de Raad van Beheer op Kyno- logisch Gebied in Nederland, gevestigd te Amsterdam. Het sprookje, dat een rashond minder gezond en sterk dan een bastaard is, moet ook maar eens de wereld uit. Voor een rashond zult u moeten betalen, maar koop nu niet direct van de eerste de beste beroepsfokker, want dan loopt u kans op inteelt. Deze man wil voor zijn fokproduk- ten hoe meer hoe liever geld zien; commercieel natuurlijk redelijk. Vraag in lichtingen aan de kynologische verenigin gen of aan de hierboven genoemde Raad van Beheer. Daar zal men u ook vertellen, hoe er met stambomen geknoeid wordt. Bastaardjes worden maar al te vaak in een zak, met stenen bezwaard, in het water gesmeten omdat er voor de jonge diertjes geen domicilie gevonden kan worden. Dit zal met rashonden, omdat ze wat waard zijn, niet gebeuren. Een goede fokker in formeert ook eerst waar zijn pups terecht- 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 21