Overpeinzingen van een onderwaterzwemmer PUZZEL VOOR MENSEN MET GELD In het weekblad The New Yorker van 4 januari kwam een gedicht voor van John Malcolm Brinnin, getiteld Skin Diving in the Virgins, een overpeinzing van een on derwaterzwemmer, die op een der Maag deneilanden ligt uit te rusten. Tot onze verrassing ontdekten wij in de laatste strofe van dit gedicht het woord Amstel en wel in het volgende verband. Alfonso, listing, brought me canned corned beef and a cool wet Amstel winking in the bottle. Beware of irony, I thought, and swigged my beer, seek depths where irony cannot descend. The bald sun rolled in the bland sky. One clown, cartwheeling pell-mell to the kill, just missed another floating off, his big pouch full. U ziet hier acht vierkanten die ieder met twee andere vierkanten zijn verbonden. U legt op de vakjes 1 en 3 een dubbeltje en op de vakjes 6 en 8 een cent. De opgave luidt: schuif de munten één voor één over de rechte lijnen van vakje naar vakje tot de dubbeltjes in vakje 6 en 8 liggen en de centen in vakje 1 en 3. Er mogen natuulijk nooit twee mun ten tegelijkertijd in hetzelfde vakje liggen en u mag ook geen hoeken maken, dus steeds recht toe recht aan. In vertaling: Alfonso, die trek had, bracht mij corned beef in blik en koel nat Amstel, flonkerend in de fles. Pas op voor ironie, dacht ik en dronk mijn bier, zoek diepten waar de ironie niet kan komen. De naakte zon trilde in de zachte lucht. Een clown, hals over kop wentelend om te doden, miste net een ander die kwam aanzweven, zijn grote buidel vol. Met de clown van de derde regel wordt een pelikaan bedoeld„dwaze oude man netjes met baseballpetjes op, die vlogen als knipmessen en samenklapten als waai ers", heeft hij eerder in het gedicht van deze vogels gezegd. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 20